Inspekcja Ochrony Środowiska opublikowała w formie książki podręcznik oceny i monitoringu rzek w zakresie elementów hydromorfologicznych za pomocą tzw. Hydromorfologicznego Indeksu rzecznego HIR. Publikacja jest dostępna także w wersji elektronicznej:
www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Podrecznik_HIR.pdf


Rok temu informowaliśmy: GIOŚ zapowiada monitorowanie stanu hydromorfologicznego rzek