Wiadomości KP

19 czerwca 2018 r., decyzją Rady Programu „Człowiek i Biosfera” UNESCO, 18 nowych obszarów zostało wpisane na listę Rezerwatów biosfery. Wśród nich znalazł się polski obszar Roztocze o powierzchni 297…

Czytaj więcej...

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do poniedziałku 24 czerwca prowadzi konsultacje społeczne „Założeń do Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”, które miałyby być ustanowione…

Czytaj więcej...

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ogłosił konsultacje tzw. wyznaczenia tzw. „silnie zmienionych części wód”. Termin ten, pochodzący z Ramowej Dyrektywy Wodnej, oznacza takie rzeki, jeziora, wody przejściowe i morskie wody przybrzeżne,…

Czytaj więcej...

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi konsultacje zmian granic 17 siedliskowych i ptasich obszarów Natura 2000 i utworzenia jednego dodatkowego. Lista obszarów oraz mapy (w tym warstwa shp) zostały udostępnione na:
www.gdos.gov.pl/lista-zmian-granic-obszarow-natura-2000-2019…

Czytaj więcej...

Ministerstwo Środowiska 24 kwietnia 2019 r. przedstawiło zamiar aneksowania planów urządzenia lasu dla nadleśnictwo Białowieża, Browsk i Hajnówka. Według deklaracji Ministerstwa „Zaprezentowane propozycje przekazujemy zgodnie z właściwościami do Regionalnej Dyrekcji…

Czytaj więcej...

W Ministerstwie Środowiska powstał projekt ustawy o parkach narodowych. Projekt nie należy do oficjalnego nurtu legislacji rządowej, nie ma go w Rządowym Portalu legislacyjnym i nie wie o nim nawet……

Czytaj więcej...

Z okazji ugruntowanej już wiosny i zbliżającego się świętowania, dla odmiany od codzienności proponujemy szczyptę optymizmu. Ktoś mnie ostatnio pytał o film “ DamNation” o udrażnianiu rzek i rozbiórce tam…

Czytaj więcej...

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko 11 kwietnia 2019 r. podpisał 11 dekretów dotyczących ochrony przyrody. Na ich mocy:
  • Powstaje nowy Nobelski Park Narodowy w rejonie pohojskim, obwodzie rówieńskim, sąsiadujący z istniejącym parkiem…

Czytaj więcej...

W portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego zamieszczono projekt nowego rozporządzenia o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321466/katalog/12581794#12581794

Rozporządzenie porządkuje niektóre wątpliwości i poprawia redakcję przepisów, widać jednak wyraźną…

Czytaj więcej...

UNESCO opublikowało raport misji swoich ekspertów w Puszczy Białowieskiej. Raport będzie rozpatrywany na lipcowej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Baku.

Dokument (po angielsku) jest dostępny pod: https://whc.unesco.org/document/172879

Raport ocenia,…

Czytaj więcej...

Europejski Instytut Leśny opublikował raport „Żyć z kornikami – nowe perspektywy w związku z alarmującym problemem”. Opracowanie (po angielsku) jest dostępne pod:

www.efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2019/efi_fstp_8_2019.pdf

Publikacja przedstawia syntetycznie problem gradacji…

Czytaj więcej...

Zaplanowana przez Ministrów Rolnictwa i Środowiska eksterminacja dzików, przypominająca „ostateczne rozwiązania” z niedalekiej przeszłości, stała się niewątpliwie tematem tygodnia. Zaplanowany w styczniu i lutym skoordynowany odstrzał dzików, w tym ciężarnych…

Czytaj więcej...

Podkategorie