Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do poniedziałku 24 czerwca prowadzi konsultacje społeczne „Założeń do Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”, które miałyby być ustanowione jako uchwała Rady Ministrów.

Ogłoszenie o konsultacjach:
www.gov.pl/web/gospodarkamorska/konsultacje-publiczne-projektu-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-zalozen-do-programu-rozwoju-retencji-na-lata-2021-2027-z-perspektywa-do-roku-2030

Projekt „założeń”:
gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-wodna-legislacja/117360_pozostale-projekty.html

Wychodząc z założenia o potrzebie zwiększenia retencji, uzasadnianego m. in. „niskim współczynnikiem odpływu na mieszkańca”, dokument komunikuje, że dotychczasowe starania w tym zakresie, obejmujące np. regulacje rzek i wykonywanie bieżących prac utrzymaniowych, nie są skuteczne wskutek zbyt małych i niestabilnych nakładów na nie, oraz (do 2017 r.) wskutek rozproszenia kompetencji; powinny być więc wzmocnione i rozszerzone, m. in. o program rozbudowy dróg wodnych. W tym celu przeprowadzone mają być szczegółowe analizy, których wynikiem ma być właśnie program działań. Ma on dopiero powstać, ale założeniem jest już m. in., że obejmie 94 konkretne inwestycje wymienione już (wraz z precyzyjnym oszacowaniem kosztów i datami planowanej realizacji) w załączniku do założeń (m. in. stopień wodny Siarzewo, stopień wodny Niepołomice, zbiorniki Kąty-Myscowa i Wielowieś Klasztorna, zbiornik na Łynie w Dobrym Mieście, stopnie wodne na Odrze, liczne regulacje i „odbudowy” rzek, „ochronę przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka”.