Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi konsultacje zmian granic 17 siedliskowych i ptasich obszarów Natura 2000 i utworzenia jednego dodatkowego. Lista obszarów oraz mapy (w tym warstwa shp) zostały udostępnione na:
www.gdos.gov.pl/lista-zmian-granic-obszarow-natura-2000-2019
Projekty zmian nie są dostępne w geoserwisie GDOŚ, tj. udostępniana tam warstwa „proponowane zmiany granic Natura 2000” ich nie zawiera.

Formalnie adresatem konsultacji są rady gmin. Według zapowiedzi GDOŚ, „po zakończeniu konsultacji, propozycje zmian ujęte w liście zmian granic obszarów Natura 2000 zostaną przekazane do zatwierdzenia przez Radę Ministrów, a następnie przekazane do Komisji Europejskiej w celu zatwierdzenia przedmiotowych zmian w drodze decyzji wykonawczej”. W rzeczywistości taka procedura dotyczy obszarów siedliskowych. Poprzednio konsultacje zmian granic ok. 100 obszarów siedliskowych prowadzono w 2016 r.; jak dotąd zmiany te – mimo obietnic – nie zostały przesłane do Komisji. Dla obszarów ptasich zmiany wprowadzi ewentualnie rozporządzeniem Minister Środowiska.

Nowy obszar siedliskowy „Dziki Ostrów” PLH040045 (74,7 ha, woj. kujawsko-pomorskie) miałby być identyczny z rezerwatem przyrody Dziki Ostrów i wg podanej przez GDOŚ informacji „jest wyznaczany w ramach działań kompensacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia „APS – Wojskowy Kompleks Magazynowy i Naprawczy wraz z bocznicą kolejową i infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu”.

Pozostałe zmiany dotyczą obszarów:
 • Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 – słuszne powiększenie o ok. 350 ha (przyłączenie włosienicznikowego odcinka Korytnicy k. Starej Korytnicy, jezior ramienicowych k. Zieleniewa, enklawy kościoła w Jaglicach z nietoperzami, rezerwatu Mszary Tuczyńskie);
 • Karkonosze (obecnie ujednolicony jako ptasio-siedliskowy i kodowany PLC02001) – powiększenie o ok. 80 ha k. Przełęczy Kowarskiej
 • Mierzeja Sarbska PLH220018 – powiększenie o ok. 40 ha przez przyłączenie prawie 3 km pasa wydm na wsch. (ze względu na stanowisko zarośli wierzby piaskowej);
 • Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037 – słuszne powiększenia i dodanie trzeciej enklawy Młaki nad Pogorią, łącznie przybywa prawie 50 ha;
 • Zbocza Płutowskie PLH040040 – dodanie łąki u podnóża krawędzi doliny, ok. 9 ha;
 • Lasy Barucickie PLH160009 – dociągnięcie do całych oddziałów leśnych (ale w konsekwencji także drobne wyłączenia), zwiększające powierzchnię o ok. 140 ha;
 • Bory Niemodlińskie PLH150005 – różne korekty zarówno in plus jak i in minus, w tym próby dociągania do pełnych oddziałów leśnych, łącznie ok. 280 ha więcej
 • Uroczyska Lasów Janowskich PLH06031 – różne korekty (istotne dodatki k. Frampola, ale także dość znaczne wyłączenia w różnych miejscach, łącznie ok. 350 ha mniej;
 • Torfowisko Chłopiny PLH080004 – zmniejszenie o ok. 25 ha, odsuwające granicę od drogi S-3;
 • Dolna Odra PLH320037 – korekty rysunkowe i przyłączenie fragmentu k. Starej Rudnicy (ale nie tego, który najbardziej zasługiwałby na włączenie), łącznie skutkujące ubytkiem ok. 50 ha;
 • Ujście Warty PLC080001 – przyłączenie nietoperzowej enklawy fortu Sarbinowo (ale nie ma też wartych ochrony fortów w Żabicach i Czarnowie) i korekty rysunku granicy, w tym wyłączenie miejscowości Czarnów, łącznie zmniejszenie o ok. 80 ha;
 • Drobne korekty w obszarach: Stawy Łężczok PLH240010, Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016; Żywocickie Łęgi PLH160019; Szumirad PLH160020; Dolina Dolnej Odry PLB320003.
Łącznie, w wyniku konsultowanych zmian, sieć Natura 2000 powiększyłaby się o ok. 900 ha.

Według analiz Klubu Przyrodników (tj. wg aktualnej wersji Shadow List’2018), do osiągnięcia kompletności sieci Natura 2000 potrzeba jeszcze ok. 30 nowych obszarów i co najmniej ok. 35 powiększeń obszarów istniejących. Konsultowana przez GDOŚ propozycja załatwiałaby w całości dwa punkty z tej listy potrzeb, a w części także 2 dalsze.