Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Bartłomiej Obajtek, podjął decyzję o rezygnacji przez RDLP w Gdańsku z utrzymywania certyfikatu  odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC. Z dniem 12 listopada 2022 r. obecny certyfikat FSC wygaśnie, a RDLP nie będzie się starać o jego przedłużenie.

Komunikat RDLP w tej sprawie został opublikowany 11 sierpnia 2022

Jako powód rezygnacji podano, że warunki, których spełnienie jest wymogiem otrzymania certyfikatu FSC, są narzucane przez FSC, a nie są uzgadniane z certyfikowanymi Lasami Państwowymi. RDLP wskazała tu na warunki umowy licencyjnej FSC (standardowej dla wszystkich certyfikowanych), oraz na fakt, że trwające prace nad aktualizacją polskich kryteriów i wskaźników tworzących standard FSC dokonują się na obecnym etapie bez uzgadniania z przedstawicielem Lasów Państwowych. RDLP obawia się, że wymogi odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC „narzuciłyby szereg rozwiązań ograniczających zdolność zarządzania lasami i prowadzenia zrównoważonej, stabilnej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (…), skutkować to może szeregiem szkód w gospodarce leśnej, a co się z tym wiąże, także w gospodarce krajowej i w przemyśle drzewnym przez znaczące, w nieodległej perspektywie czasowej, ograniczenie dostępności drewna z polskich lasów na rynku wewnętrznym”.

Stanowisko Krajowych reprezentantów FSC w Polsce zostało opublikowane 12 sierpnia 2022

Wcześniej, w 2021 r., RDLP w Łodzi, po wykryciu niezgodności prowadzonej gospodarki leśnej z wymogami odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC, zrezygnowała ze starań o utrzymanie certyfikatu.  

 


Forest Stewardship Council jest międzynarodową niezależną organizacją, zarządzającą systemem dobrowolnej certyfikacji gospodarki leśnej. Krajowe Standardy Gospodarki Leśnej FSC są podstawą przyznawania certyfikatów FSC. Certyfikat FSC powinien być potwierdzeniem, że gospodarka leśna jest prowadzona w sposób chroniący wartości ekologiczne, odpowiedzialny społecznie i sensowny ekonomicznie. Certyfikat FSC jest generalnie ceniony wyżej od innych certyfikatów leśnych, np. PEFC, choć często podnoszone jest, że w ostatnich latach i on ulega dewaluacji.