29 czerwca 2021 r. informowaliśmy w Wiadomościach KP o uchwaleniu przez Sejm ustawy o gatunkach obcych (patrz niżej). Po zgłoszeniu przez Senat drobnych poprawek (nie zmieniających meritum przedstawionego niżej) i ich przyjęciu przez Sejm, ustawa – jako „ustawa o gatunkach obcych z dnia 11 sierpnia 2021 r.” – została 19 sierpnia podpisana przez prezydenta, tym samym tekst jest ostateczny.

Treść ustawy w ostatecznej wersji można znaleźć na stronach Sejmu

Ustawa czeka obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw; wejdzie w życie w większości w terminie 3 miesięcy od daty publikacji, czyli zapewne w grudniu.