Fundacja EkoRozowju, w ramach finansowanego z LIFE przedsięwzięcia „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy”, wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektury Krajobrazu, opracowała i opublikowała propozycje standardów postępowania z drzewami. Standardy bazują na interpretacji obowiązków prawnych, a oparte są na najlepszej wiedzy eksperckiej mówiącej jak te obowiązki należałoby interpretować i wykonać. Propozycje standardów przed ostatecznym opublikowaniem były szeroko konsultowane ze specjalistami. W skład zestawu wchodzą:

  • Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym (inwentaryzacja drzew, operat dendrologiczny, projekt ochrony zieleni, strefa ochrony drzewa, ochrona systemów korzeniowych, zapobieganie uszkodzeniom drzew przy budowie);
  • Standard inspekcji i diagnostyki drzew (ocenianie, czy drzewa wymagają jakiejś interwencji);
  • Standard cięcia i pielęgnacji drzew (systematyzacja współczesnego stanu wiedzy w zakresie tzw. chirurgii drzew).

Proponowane standardy są dostępne do pobrania na: http://drzewa.org.pl/standardy/