Burmistrz Miasta Piechowice prowadzi konsultacje społeczne z mieszkańcami Piechowic na temat ewentualnego powiększenia Karkonoskiego Parku Narodowego. Konsultacje trwają do 8 listopada 2021 r.  i mają „niewiążący charakter opiniodawczy”, pomocniczy dla Rady Miasta Piechowice, której uzgodnienie byłoby w obecnym stanie prawnym niezbędne do powiększenia Parku.

 

Powiększenie KPN w maksymalnej wersji miałoby objąć ok. 1600 ha: obszar lasów między Szklarską Porębą a Michałowicami (łącząc obecny główny kompleks Parku z enklawą Wodospadu Szklarki) oraz cześć masywu Grzybowca. Przedstawiona propozycja powiększenia KPN  jest prezentowana jako „wniosek mieszkańców”, cieszy się jednak sympatią i poparciem KPN: https://www.facebook.com/KarkonoskiParkNarodowy/posts/4449230168504056

 

Karkonoski Park Narodowy jest jedynym polskim parkiem, który w ostatnich latach udało się powiększyć: w 2015 r. przyłączono do niego 371 ha lasów w masywie Żaru nad Jagniątkowem, łącząc główny kompleks Parku z enklawą Góry Chojnik. Kształt Parku sprawia, że niedoreprezentowane są w nim ekosystemy regla dolnego i pogórza Karkonoszy, co starają się niwelować kolejne projekty powiększania.