22 listopada 2021 r. zmarła prof. Janina Jasnowska (1925-2021), wybitna przyrodniczka zachodniopomorska, badaczka torfowisk, autorka ponad 200 publikacji   naukowych; współtwórczyni Drawieńskiego Parku Narodowego i kilkudziesięciu rezerwatów przyrody. Od 1955 r. pracowała w Katedrze Botaniki na Wyższej Szkole Rolniczej (później Akademii Rolniczej, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym).

Imponowała wszystkim wiedzą, dociekliwością, ciekawością świata; trwającym do ostatnich lat zaangażowaniem w sprawy ochrony przyrody i popularyzacji nauki. Z jej śmiercią, w zachodniopomorskim przyrodoznawstwie i ochronie przyrody kończy się cala epoka.

Jeszcze za życia prof. Jasnowskiej, w 2015 r., jej imieniem nazwano rezerwat przyrody „Czarnocin”. Na Jej 90-te urodziny dedykowaliśmy jej publikację „Torfowiska Pomorza - identyfikacja, ochrona, restytucja” –  tam  m.in. Jej życiorys i dorobek naukowy.