Komisja Europejska 13 kwietnia 2023 r. opublikowała „superPAF”, czyli syntezę krajowych „Priorytetowych Ram Działań dla sieci Natura 2000” (PAF) – przygotowanych w poszczególnych państwach oszacowań, ile pieniędzy w latach 2021-2027 potrzeba na ochronę sieci Natura 2000 i tworzenie tzw. „zielonej Infrastruktury” poza tą siecią i skąd można je wziąć.

Dokument (po angielsku)

Suma ujętych w PAF „zapotrzebowań” poszczególnych krajów to 10,1 mld EUR rocznie – z czego 47% ma pójść na ochronę i odtwarzanie siedlisk w obszarach Natura 2000, 25% - poza siecią Natura 2000, 20% - na działania horyzontalne i administracyjne, a 8% na ochronę gatunków. Średnio oznacza to roczny wydatek 132 EUR/ha lądowych obszarów Natura 2000. Ponad 75% wydatków na ochronę obszarów Natura 2000 pochodzi obecnie ze środków Wspólnej Polityki Rolnej, głównie jako programy rolnośrodowiskowe. Teoretycznie, długofalowy budżet UE na lata 2021–2027 zakłada wydawanie co najmniej 14 mld EUR rocznie „na bioróżnorodność”, gdyby te pieniądze były faktycznie przeznaczone na ochronę przyrody, to zidentyfikowane potrzeby finansowe byłyby zaspokojone przez same środki UE.