Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze opublikowała „Propozycję uzupełnienia sieci polskich parków narodowych” Piotra Kluba:

https://przyrodnicze.org/aktualnosci/25-nowych-parkow-narodowych-do-utworzenia-w-polsce

Ponad 150-stronicowa książka jest monograficznym przeglądem dotychczasowych propozycji  powiększeń istniejących i utworzenia nowych parków narodowych w Polsce. Każdą z takich propozycji autor opracował kartograficznie; niekiedy w tym celu musiał samodzielnie dorysować konkretne granice odpowiadające cudzemu pomysłowi. Znalazł, opracował i opisał 21 propozycji powiększenia istniejących parków (łącznie o 166 tys. ha; tj. z 1,05% do 1,58% terytorium Polski) oraz 25 propozycji utworzenia nowych parków narodowych (łącznie 485,3 tys. ha, tj. 1,55% terytorium Polski).

Wskaźnikiem ochrony przyrody kraju jest procentowy udział parków narodowych w jego powierzchni. W takim zestawieniu, Polska – z 23 parkami narodowymi zajmującymi 1,05% terytorium kraju – zajmuje 29 miejsce na 38 krajów europejskich. Gdyby wszystkie przedstawione propozycje zostały zrealizowane, przesunęłoby to Polskę w takim zestawieniu na miejsce 18.

W podsumowaniu Piotr napisał: Przystępując do pracy nad tym opracowaniem nie zdawałem sobie w pełni sprawy z ilości, różnorodności oraz bogactwa cennych inicjatyw w zakresie ochrony przyrody naszego kraju, w szczególności tych związanych z powiększaniem i tworzeniem parków narodowych. Cieszy mnie fakt, że wciąż w naszym kraju nie brak zarówno miejsc cennych, jak i ludzi pragnących je chronić. Obawy budzi jednak rzeczywistość, w której tak wiele cennych inicjatyw nie doczekało się realizacji.

W książce ujęto:

PROPOZYCJE POWIĘKSZEŃ ISTNIEJĄCYCH PARKÓW NARODOWYCH:

 • Babiogórski Park Narodowy
 • Biebrzański Park Narodowy
 • Bieszczadzki Park Narodowy
 • Drawieński Park Narodowy
 • Gorczański Park Narodowy
 • Kampinoski Park Narodowy
 • Karkonoski Park Narodowy
 • Magurski Park Narodowy
 • Ojcowski Park Narodowy
 • Park Narodowy "Bory Tucholskie"
 • Park Narodowy Gór Stołowych
 • Park Narodowy Puszczy Białowieskiej
 • Pieniński Park Narodowy
 • Poleski Park Narodowy
 • Roztoczański Park Narodowy
 • Słowiński Park Narodowy
 • Świętokrzyski Park Narodowy
 • Tatrzański Park Narodowy
 • Wielkopolski Park Narodowy
 • Wigierski Park Narodowy
 • Woliński Park Narodowy

PROPOZYCJE NOWYCH PARKÓW NARODOWYCH:

 • Bydgoski Park Narodowy
 • Chełmski Park Narodowy
 • Janowski Park Narodowy
 • Jaworski Park Narodowy
 • Jurajski Park Narodowy
 • Kaszubski Park Narodowy
 • Kopalnia Soli Wieliczka
 • Mazurski Park Narodowy
 • Odrzański Park Narodowy
 • Orawski Park Narodowy
 • Park Narodowy Borów Dolnośląskich
 • Park Narodowy Bramy Morawskiej
 • Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
 • Park Narodowy Puszczy Boreckiej
 • Park Narodowy Puszczy Knyszyńskiej
 • Park Narodowy Puszczy Pilickiej
 • Park Narodowy Puszczy Rominckiej
 • Park Narodowy Puszczy Śląskiej
 • Park Narodowy Stawy Milickie
 • Park Narodowy Wysoczyzny Elbląskiej
 • Sobiborski Park Narodowy
 • Szczeciński Park Narodowy
 • Śnieżnicki Park Narodowy
 • Turnicki Park Narodowy
 • Wiślański Park Narodowy

 

30.05.2023.