Komisja Środowiska w Parlamencie Europejskim stosunkiem głosów 44:44 odrzuciła wniosek o odrzucenie projektu Rozporządzenia UE w/s odtwarzania przyrody. O tym projekcie pisaliśmy rok temu w Wiadomościach KP. Komisja PE ENVI głosuje teraz nad swoimi propozycjami poprawek do tekstu.

Przed projektem głosowanie plenarne Parlamentu. Wcześniej Parlament, przyjmując Strategię na rzecz Różnorodności Biologicznej 2030, postanowił że takie rozporządzenie co do zasady jest potrzebne. Obecnie jednak komisje: rolnictwa i rybołówstwa opowiedziały się za odrzuceniem jego projektu.