Wschodniopomorskie Koło Terenowe Klubu Przyrodników (WPKTKP) powstało w 2019 roku decyzją Zarządu Klubu na wniosek i prośbę pięciorga osób: Iwony Zielińskiej, Danuty Ciskowskiej (obecnie –Czachor), Sławomira Cymerys, Jarosława Wojtaś i Sławka Zielińskiego. Jednym z aspektów  napędzających pomysł reaktywacji koła KP w regionie gdańskim były wspólne wyjazdy terenowe, w tym akcje ochroniarskie (np. wykładanie koszy wiklinowych na gniazda dla ptactwa wodno-błotnego), a także uczestnictwo w Zjazdach Klubu.

WPKTKP  w warstwie ideologicznej w ujęciu regionalnym ma ambicję choćby cząstkowego nawiązania do działań i ducha Pomorskiego Koła Terenowego Klubu Przyrodników (pierwotnie – Gdańskiego KTKP), które powstało w 2000 roku i działało na terenie Pomorza Wschodniego (Gdańskiego) z niemałym rozmachem i z merytorycznymi sukcesami kilka lat. Troje z wyżej wymienionych osób – założycieli WPKTKP  tj. Iwona, Jarek i Sławek, aktywnie i czynnie działali w formule Pomorskiego KTKP.