Kilka dni temu weszło w życie zarządzenie RDOŚ w Szczecinie z 11 lipca 2018 r., tworzące kolejny rezerwat przyrody w województwie zachodniopomorskim – „Wapienny Las” w gminach Polanów i Bobolice, w nadleśnictwie Polanów. Fragment rezerwatu można zobaczyć z przebiegającej jego górną granicą szosy z Bobolic do Polanowa. Treść zarządzenia: goo.gl/krFpyJ

Nowy rezerwat ma powierzchnię 21,71 ha. Znalazł się w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022. Obejmuje unikatową buczynę przeplataną źródliskami, olsami i torfowiskami źródliskowymi, rozwiniętą na glebach bogatych w wapń w związku z historyczną akumulacją martwic wapiennych. Bryły martwic są liczne na powierzchni, w źródliskach i w profilach glebowych, w związku z czym gleby mają charakter pararędzin. Buczyna ma charakter ‘storczykowy’, w związku z obfitym występowaniem buławnika czerwonego Cephalathera rubra, znamienne jest także występowanie szczyru Mercurialis perennis, licznego tu gnieźnika leśnego Neotthia nidus-avis i bardzo licznej pierwiosnki lekarskiej Primula veris. Dużą osobliwością jest znalezione w 2010 r. stanowisko widłozębu zielonego Dicranum viride (nawiasem mówiąc, przez 8 lat GDOŚ wciąż nie wykonał obowiązku dodania tego gatunku do SDF obszaru Natura 2000 Dolna Radwi, Chocieli i Chotli!). Bardzo cenna jest także flora mchów (m. in. Cratoneuron filicinum, Homalia trichomanes, Ortotrichum patens, Neckera complanata, Ulota bruchii, Ulota crispa), wątrobowców (m. in. Nowellia curvifolia, parzoch szerokolistny Porella platyphylla nie tylko nadrzewnie, ale i na kamieniach w potokach), grzybów nadrewnowych (m. in. Phleogena faginea, Flammulaster muricatus) i chrząszczy (m. in. Ischnoglossa obscura, Dryophillus pusillus, Hypoganus inunctus, Orchesia undulata, Wanachia triguttata). Już w 2011 r. Nadleśnictwo Polanów wydało albumową publikację o tym obiekcie, był on także obejmowany badaniami różnych grup organizmów w ramach cyklicznych „dni różnorodności biologicznej” w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie.

Od momentu identyfikacji walorów przyrodniczych w 1999 r., starania o uznanie rezerwatu zajęły 19 lat.
Jest to 26 rezerwat utworzony przez RDOS w Szczecinie w ciągu 10-letniej historii tej instytucji.