Wiadomości KP

Jak już powszechnie wiadomo, 12.08.2021 Minister Klimatu i Środowiska, działając jako organ II instancji zamiast wyłączonego ze sprawy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, po rażąco przewlekle prowadzonym przez 3,5 roku postępowaniu,…

Czytaj więcej...

W serwisie internetowym WWF Polska udostępniono raport W. Kotowskiego „Oszacowanie emisji gazów cieplarnianych z użytkowania gleb organicznych w Polsce oraz potencjału ich redukcji”:

Jest to pierwsza rzetelna i solidna próba…

Czytaj więcej...

Komitet Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO, obradując podczas dorocznej sesji w Fuzhou, dodał do listy Obiektów Światowego Dziedzictwa nowe obiekty kulturowe (m. in w Europie: podcienia Bolonii, freski Padwy, dzieło architektoniczno-urbanistyczne…

Czytaj więcej...

Komitet Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO 28 lipca 2021 r., obradując podczas dorocznej sesji w Fuzhou, m. in. poszerzył wieloczęściowy i międzynarodowy Obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości "Starożytne i Pierwotne Lasy Bukowe…

Czytaj więcej...

Wczoraj (8 lipca) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, przesuwające termin rozpoczęcia sezonu łowieckiego na krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice i łyski z 15 sierpnia na 1 września. Termin zakończenia…

Czytaj więcej...

24 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C‑559/19, uznając że Hiszpania naruszyła Ramową Dyrektywę Wodną i Dyrektywę Siedliskową UE, nie reagując prawidłowo i skutecznie na pogarszanie…

Czytaj więcej...

Forest Sterwardship Council (FSC) ogłosiła konsultacje drugiej wersji nowego krajowego standardu gospodarki leśnej FSC dla Polski. Konsultacje będą trwać od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r., a uwagi można…

Czytaj więcej...

Jutro (3 lipca 2021) wchodzi w życie zarządzenie RDOS w Kielcach z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody Polana Polichno w woj. świętokrzyskim, powiększające ten rezerwat…

Czytaj więcej...

24 czerwca Sejm zdecydowaną większością głosów (przeciwna była tylko Konfederacja i kilku pojedynczych posłów) uchwalił i skierował do Senatu nową ustawę o gatunkach obcych. Ustawa ma zastąpić przepisy obecne dotychczas…

Czytaj więcej...

Komisja Europejska otworzyła kolejne postępowanie przeciwnaruszeniowe wobec Polski i wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia - „Letter of formal notice”, zwracający uwagę na opóźnienia w formalnym wyznaczaniu prawem krajowym obszarów siedliskowych…

Czytaj więcej...

8 czerwca 2021 r. weszło w życie Zarządzenie RDOŚ w Poznaniu, powiększające rezerwat przyrody „Czeszewski Las”, z 223 ha do 534 ha.

Zarządzenie w dzienniku urzędowym

Omówienie RDOŚ w Poznaniu…

Czytaj więcej...

Podkategorie