Przegląd Przyrodniczy (2006) tom XVII, zeszyt 3-4

2,00 zł
2,00 zł
Opis

ARTYKUŁY

Wołejko L., Bacieczko W.; Szata roślinna rezerwatu "Stary Załom" koło Człopy; 2006; XVII; 3-4; 3-36

Zgoła T., Szoszkiewicz J., Szoszkiewicz K., Kupiec J., Rembiałkowska E.; Nowe spojrzenie na ochronę siedlisk o znaczeniu europejskim wykorzystywanych jako użytki zielone na obszarze niżowej Polski; 2006; XVII; 3-4; 37-46

Marczak D., Pepłowska-Marczak D.; Kózkowate i bogatkowate (Coleoptera: Cerambycidae, Buprestidae) Leśnictwa Nerwik; 2006; XVII; 3-4; 47-62

Życzyński A., Kiewicz M.; Ocena realizacji planu ochrony herpetofauny w Parku im. J. Piłsudskiego (Pola Mokotowskie); 2006; XVII; 3-4; 63-71

Czechowski P., Bocheński M., Jędro G., Rubacha S.; Liczebność, rozmieszczenie i ekspansja kląskawki Saxicola rubicola w województwie lubuskim w latach 1995-2006; 2006; XVII; 3-4; 73-79

NOTATKI

Czechowski P., Jędro G., Sobolewski A.; Obserwacje morneli Charadrius morinellus na Ziemi Lubuskiej; 2006; XVII; 3-4; 80-81

LUBUSKI PRZEGLĄD PRZYRODNICZY (I-III)
PRZEGLĄD PRZYRODNICZY (IV-XVII)
SPIS TREŚCI (1990-2006)
2006; XVII; 3-4; 83-163