Przegląd Przyrodniczy (2009) tom XX, zeszyt 1-2

2,00 zł
2,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2009) tom XX, zeszyt 1-2
ISSN 1230-509X

ARTYKUŁY:

NOWE STANOWISKA RZADKICH I ZAGROZONYCH ROŚLIN NACZYNIOWYCH NA POJEZIERZU ZACHODNIOSUWALSKIM -
New localities of rare and endangered vascular plants in the Zachodniosuwalskie Lakeland -
Artur Pliszko
Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 3-10

RZADKIE I ZAGROŻONE GATUNKI GRZYBÓW WIELKOOWOCNIKOWYCH ZNALEZIONE NA TERENIE OBSZARU CHRONIONEGO "OWCZARY" -
Rare and protected species of large-fructification fungi found in 'Owczary' protected area -
Tomasz Ślusarczyk
Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 11-33

NOTATKI MIKOLOGICZNE Z OKOLIC BIAŁOGÓRY (POMORZE GDAŃSKIE) -
Mycological notes from the area of Białogóra (Gdańskie Pomerania) -
Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski
Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 35-43

OBSERWACJE WYBRANYCH GATUNKÓW PROSTOSKRZYDŁYCH (ORTHOPTERA) W POLUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO -
Observations of some Orthoptera species in south part of Lubuskie Province -
Ryszard Orzechowski
Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 45-50

SZCZEŻUJA CHIŃSKA SINANODONTA WOODIANA (LEA, 1834) - JAK JĄ ROZPOZNAĆ? -
Chinense pond mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) - how to recognize this new alien species? -
Maria Urbańska, Tadeusz Mizera
Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 51-58

AWIFAUNA LĘGOWA PROJEKTOWANEGO REZERWATU "ZGIERZYNIECKIE UROCZYSKO" - STAN OBECNY I ZMIANY LICZEBNOŚCI -
Breeding avifauna of the proposed reserve 'Zgierzynieckie Uroczysko' - current status and size changes -
Przemysław Wylęgała, Adrianna Bogdanowska
Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 59-67

PTAKI LĘGOWE W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM OKOLIC ŁAGOWA (ZACHODNIA POLSKA, LUBUSKIE) ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM GRUNTÓW ODLOGOWANYCH -
Breeding birds of farmland in the vicinity of Łagów (western Poland) with focus on abandoned land -
Ryszard Orzechowski, Danuta Jermaczek
Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 69-81

ZIMOWANIE PTAKÓW W ZADRZEWIENIACH ŚRÓDPOLNYCH W ŁAGOWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM I OTULINIE (WOJ.. LUBUSKIE) W SEZONIE 2007-2008 -
Wintering of birds in midfield tree stretches in Łagowski Landscape Park and its buffer zone (Lubskie Province) in the season 2007-2008 -
Danuta Jermaczek, Ryszard Orzechowski
Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 83-91

AWIFAUNA LĘGOWA KOMPLEKSU SIEDLISK KSEROTERMICZNYCH NA KRAWĘDZI DOLINY ODRY W OWCZARACH (WOJ.. LUBUSKIE) -
Breeding avifauna of the xerothermic habitat complex on the verge of the River Odra valley in Owczary (province Lubuskie) -
Andrzej Jermaczek
Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 93-107

NOTATKI:

VALLEIUS DILATATUS (FABR.) (STAPHYLINIDAE - KUSKOWATE) W DOLINIE RZEKI SŁUPI W OKOLICACH SŁUPSKA (UTM XA33) -
Hornet rove beetle Velleius dilatatus (Fabr.) (Staphylinidae) in the River Słupia Valley near Słupsk (UTM XA33) -
Jan Jakubczyk
Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 108-109

STANOWISKA DŁUGOSKRZYDLAKA SIERPOSZA PHANEROPTERA FALCATA (PODA, 1791) (ORTHOPTERA, TETTIGONIIDAE) W POWIECIE PLESZEWSKI W ROKU 2009 -
Localities of bush cricket Phaneroptera falcata (PODA, 1791) (Orthoptera, Tettigoniidae) in the District of Pleszew in the year 2009 -
Przemyslaw Żurawlew
Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 110-113

SKŁAD GATUNKOWY, SUKCES ROZRODCZY I PREFERENCJE SIEDLISKOWE BATRACHOFAUNY NA TERENIE RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W WAŁBRZYCHU -
Species composition, breeding success and habitat preferences of batrachofauna in Family Allotment Gardens in Wałbrzych -
Agnieszka Tomalka-Sadownik
Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 113-117