Przegląd Przyrodniczy (2015) tom XXVI, zeszyt 1

12,00 zł
12,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2015) tom XXVI, zeszyt 1
ISSN: 1230-509X

ARTYKUŁY:


Piotr Kobierski, Roman Ryś
Nowe stanowiska Juncus tenageia w Borach Dolnośląskich
New localities of sand rush Juncus tenageia in Dolnośląskie Forest (SW Poland)

Błażej Gierczyk, Anna Kujawa, Andrzej Szczepkowski
XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej
The 20th Jubilee Exhibition of Fungi of Białowieża Forest. Study materials on mycobiota of Białowieża Primeval Forest

Grzegorz Dubiel
Występowanie grzyba Gibellula leiopus (Vuil. ex Maubl.) Mains w Beskidzie Śląskim
The occurrence of fungus Gibellula leiopus (Vuil. ex Maubl.) Mains in the Beskid Śląski Mts

Przemysław Żurawlew, Stanisław Czachorowski, Edyta Buczyńska
Chruściki (Trichoptera) okolic Pleszewa (Wielkopolska)
Caddisflies (Trichoptera) in the area of Pleszew (Wielkopolska)

Robert Rozwałka, Sylwia Łysiak
Rzadkie gatunki pająków Araneae rezerwatu Góry Pieprzowe
Rare spider species Araneae of the Góry Pieprzowe Reserve

Anna Kmiecik, Paweł Kmiecik
Nowa kolonia rozrodcza nocka łydkowłosego Myotis dasycneme w moście w Wigierskim Parku Narodowym
A new nursery colony of pond bats Myotis dasycneme in the bridge in the Wigierski National Park

NOTATKI:

Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski
Grzyb Elaphocordyceps longisegmentis (Ascomycota) w Dolinie Samborowo (Trójmiejski Park Krajobrazowy)
Fungus Elaphocordyceps longisegmentis (Ascomycota) in Samborowo Valley (Trójmiejski Landscape Park)

Eugeniusz Markiewicz
Nowe stanowisko czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Południowej Wielkopolsce
A new locality of scarlet elfcup Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. in southern Wielkopolska

Martyna Paczuska
Wybiórczość siedliskowa gryzoni (Mamm alia: Rodentia) w rezerwacie przyrody "Stawy Siedleckie"
Habitat preferences by rodents (Mammalia: Rodentia) in the "Stawy Siedleckie" nature reserve