Przegląd Przyrodniczy (1998) tom IX, zeszyt 3

1,00 zł
1,00 zł
Opis
ARTYKUŁY
Friedrich S.; Cedyński Park Krajobrazowy ? charakterystyka fizjograficzna i geobotaniczna; 1998; IX; 3; 3-18
Fudali E., Pilczuk J.; Rozwój roślinności na składowisku fosfogipsu Zakładów Chemicznych ?Police?; 1998; IX; 3; 19-27
Dunajski A., Krukowski M.; Wpływ sposobu użytkowania ziemi w krajobrazie rolniczym na obudowę biologiczną cieków i zbiorników wodnych; 1998; IX; 3; 29-35
Włosik-Bieńczak E.; Zawartość metali ciężkich w wodzie, osadach dennych i muszlach ślimaków (Mollusca, Gastropoda) wybranych zbiorników antropogenicznych na rzece Cybinie w Poznaniu; 1998; IX; 3; 37-44
Buczyński P., Czachorowski S.; Przyczynek do poznania ważek (Insecta: Odonata) pojezierzy północno-wschodniej Polski; 1998; IX; 3; 45-55
Bąkowski M.; Zastosowanie pułapek feromonowych w badaniach rozmieszczenia Synanthedon conopiformis (Esper, 1782) (Lepidoptera, Sesiidae) w Polsce; 1998; IX; 3; 57-60
Bąkowski M.; Uwagi o biologii i rozmieszczeniu Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883) (Lepidoptera, Sesiidae) w Polsce; 1998; IX; 3; 61-64
Ptaszyk J.; W jakich kierunkach powinny zmierzać badania polskiej populacji bociana białego Ciconia ciconia; 1998; IX; 3; 65-76
Śliwa P.; Zimowanie ptaków wodnych na miejskim odcinku Warty w Poznaniu; 1998; IX; 3; 77-84
Uhlig R., Mundt J., Kaliciuk J.; Liczebność rybitwy białoczelnej Sterna albifrons nad dolną Odrą między Zalewem Szczecińskim a ujściem Warty; 1998; IX; 3; 85-93
Sałata-Piłacińska B., Tryjanowski P.; Skład pokarmu pustułki Falco tinnunculus L. i sowy uszatej Asio otus (L.) współwystępujących w krajobrazie rolniczym Niziny Mazowieckiej; 1998; IX; 3; 95-100
Górecki M. T.; Nietoperze Chiroptera okolic Skierniewic; 1998; IX; 3; 101-108
NOTATKI
Urbański P.; Mchy epifityczne dębów w zbiorach Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie; 1998; IX; 3; 109-111
Spałek K., Nowak A.; Stanowisko flagowca olbrzymiego Meripilus giganteus w rezerwacie ?Lubsza? na Śląsku Opolskim; 1998; IX; 3; 111-112
Cichocki J.; Występowanie tygrzyka paskowanego Agryope bruennichi w zbożu; 1998; IX; 3; 113-114
Najbar B.; Dwugłowa jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara Jacquin; 1998; IX; 3; 114-117
Zielińska I., Zieliński L., Zieliński S.; Trzy odmiany barwne żmii zygzakowatej Vipera berus w Lasach Mirachowskich na Pojezierzu Kaszubskim; 1998; IX; 3; 117-118
Antczak J., Kotlarz B., Ziółkowski M.; Intensywny przelot gęsi Anser albifrons i Anser fabalis oraz miejsca ich koncen-tracji w północnym pasie środkowej części Pomorza jesienią 1995 roku; 1998; IX; 3; 118-122
Krupa A.; Sposoby umieszczania gniazd przez gęgawę Anser anser w dolinie środkowej Warty koło Zagórowa; 1998; IX; 3; 122-124
Kopij G.; Pokarm uszatki Asio otus w okolicach Korfantowa na Śląsku Opolskim; 1998; IX; 3; 124-127
Statuch T.; Liczebność i rozmieszczenie puszczyka Strix aluco w Wielkopolskim Parku Narodowym w roku 1997; 1998; IX; 3; 127-129
Żuralew P.; Przypadek gniazdowania dymówki Hirundo rustica na zewnątrz budynku w Rumunii; 1998; IX; 3; 129
Mysłajek R. W.; Nowe stanowisko podkowca małego Rhinolophus hipposideros w Beskidzie Śląskim; 1998; IX; 3; 130-131
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Herbich J.; Autor nieokreślony. 1997. Parki Narodowe w Polsce. Sport i Turystyka ? Muza S.A., Warszawa.; 1998; IX; 3; 133-136
Grobelny S.; Bellman H., Luquet G. Ch. 1995. Guide des Sauterelles, Grillons et Criqets d?Europe occidentale. Delachaux et Nistle, Lausanne ? Paris.; 1998; IX; 3; 137-138
Tryjanowski P.; Ryszkowski L., Bałazy L. (Eds.). 1996. Ekolo-giczne procesy na obszarach intensyw-nego rolnictwa. ZBŚRiL PAN, Poznań. ; 1998; IX; 3; 138-139
Walczak U.; Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) 1986-1995. Oficyna Wydawnicza Tupress, Toruń.; 1998; IX; 3; 139-140
Zgrabczyńska E.; Hofmann H. 1997. Ssaki Europy. Wyd. Muza S.A., Warszawa.; 1998; IX; 3; 140-141