Zeszyt 3/2014
Przegląd Przyrodniczy Tom XXV Zeszyt 3
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Barbara Kudławiec, Łukasz Misiuna
Grzyby wielkoowocnikowe Macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich
Macromycetes of Wierzejska Mountain in Świętokrzyskie Mountains
Przegląd Przyrodniczy XXV, 3 (2014): 3-30
Robert Rozwałka, Paweł Sienkiewicz
Pająki i kosarze (Arachnida: Araneae, Opiliones) rezerwatu przyrody "Słoneczne Wzgórza" w dolinie Odry
Spiders and harvestmen (Arachnida: Araneae, Opiliones) of the Słoneczne Wzgórza Nature Reserve in the Odra Valley
Przegląd Przyrodniczy XXV, 3 (2014): 31-53
Robert Rozwałka, Tomasz Rutkowski, Ryszard Orzechowski
Nowe stanowiska ekspansywnego kosarza - Odiellus spinosus (Bosc, 1792) w Polsce
New localities of the invasive harvestmen species - Odiellus spinosus (Bosc, 1792) in Poland
Przegląd Przyrodniczy XXV, 3 (2014): 54-58
NOTATKI / NOTES
Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski
Kolejne stanowisko rzadkiego grzyba - rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver na Ziemi Gdańskiej
Another locality of a rare fungus - willow glove Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver in the area of Gdańsk
Przegląd Przyrodniczy XXV, 3 (2014): 59-62
Łukasz Krajewski, Filip Jarzombkowski, Dorota Kotowska
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (Charpentier 1825) w rezerwacie przyrody Gorbacz (Puszcza Knyszyńska, NE Polska)
Yellow-spotted Whiteface Leucorrhinia pectoralis (Charpentier 1825) in Gorbacz Nature Reserve (Knyszyn Forest, NE Poland)
Przegląd Przyrodniczy XXV, 3 (2014): 62-65
Tomasz Wilk, Wiaczesław Michalczuk, Sebastian Brochocki
Pierws ze stwierdzenia długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Orthoptera: Tettigoniidae) na Pomorzu Zachodnim
First records of the sickle-bearing bush cricket Phaneroptera falcata (Orthoptera: Tettigoniidae) in Western Pomerania, Poland
Przegląd Przyrodniczy XXV, 3 (2014): 66-68
Marcin Warchałowski, Monika Pietraszko
Nowe schronienie podkowca małego (Rhinolophus hipposideros) we wsi Grodziec (Śląsk Cieszyński)
New roost of lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) in Grodziec village (Śląsk Cieszyński)
Przegląd Przyrodniczy XXV, 3 (2014): 68-71