Zeszyt 2/2013
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIV Zeszyt 2
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part VII. A list of species recorded in 2011 - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk Przegląd Przyrodniczy XXIV, 2 (2013): 3-42
NOWE STANOWISKO ENTOLOMA CHYTROPHILUM W LASACH OLIWSKICH (TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY, POMORZE GDAŃSKIE). A new locality of Entoloma chytrophilum in Oliva Forests (Trójmiejski Landscape Park, Gdańsk Pomerania) - Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski Przegląd Przyrodniczy XXIV, 2 (2013): 43-48
Mąkla rozłożysta Evernia divaricata (L.) Ach. i inne zagrożone makroporosty epifityczne w dolinie górnej Bystrzycy Dusznickiej (Sudety Środkowe). Evernia divaricata (L.) Ach. and other threatened epiphytic macrolichens in the upper valley of Bystrzyca Dusznicka river (Central Sudetes Mts.) - Michał Smoczyk Przegląd Przyrodniczy XXIV, 2 (2013): 49-62
ZMIANY LICZEBNOŚCI KLĄSKAWKI SAXICOLA RUBICOLA W DOLINIE ODRY KOŁO ZIELONEJ GÓRY W LATACH 1996-2010. Changes in population size of the Stonechat Saxicola rubicola in the River Odra valley near Zielona Góra in the years 1996-2010 - Paweł Czechowski Przegląd Przyrodniczy XXIV, 2 (2013): 63-67
NOTATKI / NOTES
STANOWISKO HOLWAYA MUCIDA (SCHULZER) KORF & ABAWI (ASCOMYCOTA) NA POGÓRZU ŚLĄSKIM W CIESZYNIE. A locality of the Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) in the Silesian Foothills in Cieszyn - Aleksander Dorda, Marek Fiedor Przegląd Przyrodniczy XXIV, 2 (2013): 68-70
Nowe stanowisko jezierzy morskiej Najas marina L. w Jeziorze Zegrzyńskim. New locality of Najas marina L. in Zegrzyńskie Lake - Piotr Panek Przegląd Przyrodniczy XXIV, 2 (2013): 71-73
Lęg puchacza Bubo Bubo w okolicach Skwierzyny w województwie lubuskim (Polska Zachodnia). A breeding record of Eagle Owl Bubo bubo near Skwierzyna in Lubuskie Province (Western Poland) - Michał Bielewicz Przegląd Przyrodniczy XXIV, 2 (2013): 74-79