Zeszyt 1/2011
Przegląd Przyrodniczy Tom XXII Zeszyt 1
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY:
PRZYRODNICY I INŻYNIEROWIE, CZYLI OCENA JAKOŚCI WODY W POLSCE (Naturalists and engineers - water quality assessment in Poland) - Piotr Panek Przegląd Przyrodniczy XXII, 1 (2011): 3-9
MOŻLIWOŚCI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ DŁAWISZA OKRĄGŁOLISTNEGO (CELASTRUS ORBICULATUS THUNB.) Z CENTRALNEGO ODCINKA MIĘDZYRZECKIEGO REJONU UMOCNIONEGO (The capabilities of Oriental Bittersweet (Celastrus orbiculatus Thunb.) in spreading out from the central segment of Międzyrzecz Fortified Zone) - Andrzej Purcel Przegląd Przyrodniczy XXII, 1 (2011): 10-16
REJESTR GATUNKÓW GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE. CZĘŚĆ IV. WYKAZ GATUNKÓW PRZYJĘTYCH DO REJESTRU W ROKU 2008 (Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part IV. A list of species recorded in 2008) - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk Przegląd Przyrodniczy XXII, 1 (2011): 17-83
GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE REZERWATU PRZYRODY "ZAMKOWA GÓRA" W KASZUBSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM (POJEZIERZE KASZUBSKIE) (Macrofungi of "Zamkowa Góra" nature reserve in Kaszubski Landscape Park (Kaszubskie Lakeland)) - Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski Przegląd Przyrodniczy XXII, 1 (2011): 84-96
NOWE DANE O RZADKO SPOTYKANYCH MOTYLACH DZIENNYCH (LEPIDOPTERA: HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) WIELKOPOLSKI I ZIEMI WIELUŃSKIEJ (New data on rare daytime butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) in Wielkopolska and Wieluńska Land) - Przemysław Żurawlew, Sławomir Mielczarek, Sławomir Pawlak, Jerzy Bartuzi Przegląd Przyrodniczy XXII, 1 (2011): 97-107
GAWRON CORVUS FRUGILEGUS NA ZIEMI JAROCIŃSKIEJ (WIELKOPOLSKA) - STAN PO 35 LATACH (The Rook Corvus frugilegus in Jarocin Land (Wielkopolska) - status after 35 years) - Jacek Pietrowiak Przegląd Przyrodniczy XXII, 1 (2011): 108-116
NOTATKI:
NOWE STANOWISKO STREPTOPUS AMPLEXIFOLIUS (L.) DC. W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH (New location of Streptopus amplexifolius (L.) DC. in the Świętokrzyskie Mountains) - Bartosz Piwowarski, Tomasz Paciorek Przegląd Przyrodniczy XXII, 1 (2011): 117-121
GNIAZDOWANIE DYMÓWEK HIRUNDO RUSTICA W STUDZIENKACH (Nesting of the Barn Swallow Hirundo rustica in well drains) - Łukasz Ławicki, Sebastian Guentzel, Tomasz Królak Przegląd Przyrodniczy XXII, 1 (2011): 121-123
RECENZJE:
Zamachowski W. (red.) 2008. Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny. IX Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna 22-23 września 2008. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, str. 188. ISBN 978-83-7271-502-9 Przegląd Przyrodniczy XXII, 1 (2011): 124-127