Zeszyt 2/2011
Przegląd Przyrodniczy Tom XXII Zeszyt 2
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY:
GRZYBY PODLEGAJĄCE OCHRONIE GATUNKOWEJ NA TERENIE NADLEŚNICTWA SARNAKI - Legally protected species of fungi in the Sarnaki Forest District (eastern Poland) - Andrzej Szczepkowski, Piotr Sołowiński, Jacek Piętka Przegląd Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 3-11
CHRZĄSZCZE (INSECTA: COLEOPTERA) REZERWATU PRZYRODY "CZARCI STAW" KOŁO ZŁOTOWA - Beetles (Insecta, Coleoptera) of the "Czarci Staw" Nature Reserve near Złotow - Rafał Ruta, Andrzej Melke, Marek Przewoźny Przegląd Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 12-31
PTAKI STANOWIĄCE PRZEDMIOTY OCHRONY W WIELKOPOLSKIEJ CZĘŚCI OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 "PUSZCZA NAD GWDĄ" I PROPOZYCJE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH - Protected birds in the Wielkopolska part of Nature 2000 Special Protection Area "Puszcza nad Gwdą" and proposals for conservation activities - Andrzej Jermaczek, Patryk Chapiński, Maciej Duda, Jakub Glapan, Kamil Kryza, Wojciech Plata, Artur Stanilewicz Przegląd Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 32-64
PTAKI BAGIEN LIPICKICH - The birds of the Lipickie Marshes - Tomasz Wilżak Przegląd Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 65-77
NOTATKI:
NOWE STANOWISKO CIESZYNIANKI WIOSENNEJ HACQUETIA EPIPACTIS W KOTLINIE ŻYWIECKIEJ - A new location of hacquetia Hacquetia epipactis in Żywiecka Basin - Robert W. Mysłajek, Sabina Nowak Przegląd Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 78-80
STANOWISKO SZAŁWII LEPKIEJ SALVIA GLUTINOSA L. POD KONINEM - A location of the sticky sage Salvia glutinosa L. near Konin - Sławomir Mielczarek Przegląd Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 80-82
OBFITE WYSTĘPOWANIE NIECIERPKA GRUCZOŁOWATEGO IMPATIENS GLANDULIFERA ROYLE W DOLINIE GÓRNEJ ROSPUDY - Abundant occurrence of Himalayan Balsam Impatiens glandulifera Royle in the Upper Rospuda Valley - Artur Pliszko Przegląd Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 83-86
NOWE STANOWISKA RZADKO WYSTĘPUJĄCYCH MOTYLI (LEPIDOPTERA) Z RODZIN ZYGAENIDAE, SESIIDAE, LASIOCAMPIDAE, GEOMETRIDAE I ARCTIIDAE W WIELKOPOLSCE - New localities of rare butterflies (Lepidoptera) from Zygaenidae, Sesiidae, Lasiocampidae, Geometridae and Arctiidae familie in Wielkopolska - Przemysław Żurawlew, Marek Bąkowski Przegląd Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 86-89
NOWE STANOWISKO TRAWIANKI PERCCOTTUS GLENII DYBOWSKI, 1877 W POWIECIE TORUŃSKIM (WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE) ORAZ ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z ROPRZESTRZENIANIA SIĘ TEGO GATUNKU - New localities of Perccottus Glenii in Toruń district (Kuyavian-Pomeranian province) and the risk arising from the spread of this species - Michał Mięsikowski, Bogdana Wilczyńska Przegląd Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 90-95
PRZYPADKI PASOŻYTNICTWA MUCHY ROPUSZARKI LUCILIA BUFONIVORA NA OSOBNIKACH TRASZKI GRZEBIENIASTEJ TRITURUS CRISTATUS W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - The cases of parasitism of toadfly Lucilia bufonivora on crested newt Triturus cristatus in Pomorskie voivodeship - Jacek Błażuk Przegląd Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 95-100
STWIERDZENIA WILKA CANIS LUPUS W LASACH MIESZKOWICKICH (ZACH. POLSKA) W LATACH 2002-2011 - Records of the Wolf Canis lupus in Mieszkowice Forest (W Poland) in 2002-2011 - Michał Żmihorski Przegląd Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 100-102