Zeszyt 2/2016
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVII Zeszyt 2
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Eliza Grabowska
Flora rezerwatu "Skarpa Ursynowska" pod wpływem antropopresji
The flora of "Skarpa Ursynowska" nature reserve influenced by human impact
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 2 (2016): 3-27
Rafał Ruta, Ryszard Orzechowski, Oleg Aleksandrowicz, Jerzy Borowski, Lech Buchholz, Karol Komosiński, Krzysztof Lubecki, Marek Przewoźny
Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
Beetles (Insecta: Coleoptera) of Gryżyński Landscape Park
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 2 (2016): 28-62
Sławomir Mielczarek
Motyle dzienne (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) okolic Konina (Wielkopolska)
Diurnal butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) in the area of Konin (Wielkopolska)
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 2 (2016): 63-79
Robert Rozwałka, Ryszard Orzechowski, Tomasz Rutkowski
Występow aniegryziela zachodniego Atypus affinis Eichwald, 1830 (Araneae: Atypidae) w Polsce
Distribution of purseweb spider Atypus affinis Eichwald, 1830 (Araneae: Atypidae) in Poland
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 2 (2016): 80-86
Joanna Przybylska, Andrzej Jermaczek
Liczne występowanie wałkówki trójzębnej Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774) wzdłuż linii kolejowej Oleśnica - Gniezno w Wielkopolsce
The abundant occurrence of the Three-toothed Bulin Snail Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774) along the Oleśnica - Gniezno railway in Wielkopolska
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 2 (2016): 87-94
NOTATKI / NOTES
Przemysław Żurawlew, Eugeniusz Markiewicz, Aneta Itczak, Artur Skitek
Nowe stanowiska pocota personata (Harris, 1780) (Diptera: Syrphidae) w Polsce
New localities of hoverfly pocota personata (Harris, 1780) (Diptera: Syrphidae) in Poland
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 2 (2016): 95-98
Rafał Ruta, Katarzyna Żuk
Nowe stanowisko chlubka lipowca Lamprodila rutilans (Fabricius, 1777) (Coleoptera: Buprestidae) we Wrocławiu
A new locality of Lamprodila rutilans (Fabricius, 1777) (Coleoptera: Buprestidae) in Wrocław
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 2 (2016): 98-102
Łukasz Krajewski, Przemysław Kurek, Marcin Kutera, Tomasz Święciak
Nowe stwierdzenia szablaka przepasanego Sympetrum pedemontanum (O. F. Müller in Allioni, 1766) na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej (Południowa Polska)
New recordings of the Banded Darter Sympetrum pedemontanum (O. F. Müller in Allioni, 1766) in the Silesia-Cracow Upland (S Poland)
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 2 (2016): 103-109
Dariusz Sobczyk, Sylwia Sobczyk
Nowe stanowisko pokątnika Blaps lethifera Marsham w Polsce
A new locality of Blaps lethifera Marsham in Poland
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 2 (2016): 109-111
Michał E. Skóra
Pierwsza obserwacja jesiotra syberyjskiego Acipenser baerii w Redze
The first observation of the Siberian sturgeon Acipenser baerii in the River Rega
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 2 (2016): 112-115
Michał Mięsikowski, Wojciech Urynowicz, Zbigniew Strzelecki
Obserwacje żółwia czerwonolicego Trachemys scripta elegans w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie)
The observations of the Red-eared Slider Trachemys scripta elegans in Toruń (Kujawsko-Pomorskie Voivodeship)
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 2 (2016): 116-119