Zeszyt 2/2017
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVIII Zeszyt 2
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Aleksander Dorda
Ile warte są drzewa - przed i po wycince?
What is the value of trees - before and after felling?
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 2 (2017): 3-22
Daria Zarabska-Bożejewicz
Nowe stanowisko obrostnicy rzęsowatej Anaptychia ciliaris (L.) Körb. na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej
New locality of Anaptychia ciliaris (L.) Körb. in the Wielkopolska-Kujawska Lowland
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 2 (2017): 23-31
Mateusz Bocian
Nowe stanowisko kępkowca jasnobrązowego Lyophyllum decastes (Fr.) Singer na Pomorzu Zachodnim
New locality of the Clustered Domecap Lyophyllum decastes (Fr.) Singer in Western Pomerania
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 2 (2017): 32-38
Przemysław Żurawlew, Seweryn Grobelny, Ryszard Orzechowski
Ekspansja długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Poda, 1791) (Orthoptera: Tettigoniidae) w Polsce
Expansion of the Sickle-bearing Bush-cricket Phaneroptera falcata (Poda, 1791) (Orthoptera: Tettigoniidae) in Poland
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 2 (2017): 39-62
Krzysztof Kolenda, Natalia Kuśmierek, Paweł Migdał, Adam Gruszczyński, Kamil Moliński, Maria Ogielska
Płazy stawu przy ul. Pautscha we Wrocławiu - stan, zagrożenia, ochrona
Amphibians of the pond near the Pautscha Street in Wrocław - state of population, threats, protection
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 2 (2017): 63-73
Andrzej Jermaczek, Paweł Czechowski, Tomasz Krzyśków, Waldemar Bena, Patryk Chapiński, Kamila Grzesiak, Sławomir Rubacha
Inwentaryzacja wybranych gatunków ptaków lęgowych Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 Bory Dolnośląskie w roku 2014
Selected breeding bird species survey in the "Bory Dolnośląskie" Natura 2000 Special Protection Area in 2014
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 2 (2017): 74-103
Iwona Gottfried, Tomasz Gottfried, Anna Bator
Schronienia wykorzystywane przez kolonie mopków zachodnich Barbastella barbastellus (Chiroptera) w okresie letnim w Polsce
Roost use by colonies of the Western Barbastelle Barbastella barbastellus (Chiroptera) during summer in Poland
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 2 (2017): 104-115
NOTATKI / NOTES
Konrad Świtalski, Stanisław Rosadziński
Nowe stanowisko Hammarbya paludosa (L.) Kuntze w rezerwacie przyrody "Mechowiska Sulęczyńskie"
A new locality of Hammarbya paludosa (L.) Kuntze in the "Mechowiska Sulęczyńskie" Nature Reserve
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 2 (2017): 116-119
Przemysław Drzewiecki
Rodzaj Pithya Fuckel w Polsce i nowe dane dotyczące występowania Pithya cupressina (Batsch) Fuckel
The genus Pithya Fuckel in Poland and new data on the occurrence of Pithya cupressina (Batsch) Fuckel
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 2 (2017): 120-123
Barbara Kilińska
Nowe stanowiska gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex i gwiazdosza czarnogłowego Geastrum melanocephalum w Bydgoszczy
New localities of Geastrum triplex and Geastrum melanocephalum in Bydgoszcz
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 2 (2017): 123-127
Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro, Ryszard Orzechowski
Nowe stanowiska nadobnika włoskiego Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera, Acrididae, Calliptaminae) w województwie lubuskim
New localities of the Italian Locust Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera, Acrididae, Calliptaminae) in Lubuskie Province
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 2 (2017): 127-129
Anna Sobieraj-Betlińska
Nowe dane o występowaniu Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej
New data on the occurrence of Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) in the Wielkopolska-Kujawy Lowland
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 2 (2017): 130-135
Monika Pietraszko, Marcin Warchałowski
Nowe stwierdzenie Carabus variolosus Fabricius, 1787 (Coleoptera, Carabidae) w obszarze Natura 2000 Beskid Śląski (PLH240005)
New record of Carabus variolosus Fabricius, 1787 (Coleoptera, Carabidae) in the "Beskid Śląski" Natura 2000 site (PLH240005)
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 2 (2017): 135-137
Adam Juźwiak, Artur Pękal
Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca (Laurenti, 1768) na Pojezierzu Iławskim
New locality of the Smooth Snake Coronella austriaca (Laurenti, 1768) in the Iława Lake District
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 2 (2017): 138-139