Zeszyt 1/2018
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIX Zeszyt 1
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Piotr Kobierski, Jacob Koopman, Andrzej Ryś, Roman Ryś
ROZMIESZCZENIE Carex ×boenninghausiana W POLSCE
Distribution of Carex ×boenninghausiana in Poland
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 1 (2018): 3-12
Katarzyna Górka, Luiza Dawidowicz, Sławomir Sokół, Marek Siwulski, Grażyna Naser
DWA NOWE STANOWISKA TWARDZIAKA PUCHAROWATEGO NEOLENTINUS CYATHIFORMIS W POLSCE
Two new localities of Neolentinus cyathiformis in Poland
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 1 (2018): 13-20
Marcin S. Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski
GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE I ŚLUZOWCE OGRODU ROŚLIN LECZNICZYCH GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Macrofungi and slime molds of the Medical University of Gdańsk Medicinal Plant Garden
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 1 (2018): 21-33
Mateusz Bocian, Klaudia Nowacka, Patrycja Radke
MYKOBIOTA LASÓW ŁĘGOWYCH NAD JEZIOREM PORTOWYM (SZCZECIN, MIĘDZYODRZE) – WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ
Mycobiota of alluvial forests by the Portowe Lake (Szczecin, Międzyodrze) – preliminary results
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 1 (2018): 34-40
Grzegorz Gierlasiński, Karol Szawaryn, Grzegorz Hebda, Tomasz Rutkowski
NOWE DANE O WYSTĘPOWANIU LĄDOWYCH PLUSKWIAKÓW RÓŻNOSKRZYDŁYCH (HEMIPTERA: HETEROPTERA) NA POBRZEŻU BAŁTYKU
New data on the occurrence of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) from the Polish Baltic Coast
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 1 (2018): 41-57
Jarosław Bury
Motyle dzienne (Rhopalocera: Hesperioidea i Papilionoidea) Hyżniańsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Nad Husowem” (PLH180025) sieci Natura 2000
Butterflies (Rhopalocera: Hesperioidea & Papilionoidea) of the Hyżne-Gwoźnica Protected Landscape Area and the Natura 2000 Special Area of Conservation “Nad Husowem” PLH180025 (SE Poland)
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 1 (2018): 58-77
Maciej Romański, Maciej Szewczyk, Natalia Niedźwiecka, Sabina Nowak, Robert W. Mysłajek
MONITORING WILKÓW (CANIS LUPUS) Z WYKORZYSTANIEM FOTOPUŁAPEK I ANALIZ GENETYCZNYCH W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM, 2013-2017
Monitoring of wolves (Canis lupus) by camera trapping and genetic analysis in Wigry National Park, 2013-2017
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 1 (2018): 78-95
NOTATKI / NOTES
Katarzyna Patejuk, Wojciech Pusz
WYSTĘPOWANIE PUCCINIA KOMAROVII TRANZSCHEL W WYBRANYCH LOKALIZACJACH WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
The occurrence of Puccinia komarovii Tranzschel in selected locations of Wigry National Park
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 1 (2018): 96-100
Daria Zarabska-Bożejewicz
NOWE STANOWISKO PUSTUŁKI OPRÓSZONEJ HYPOGYMNIA FARINACEA ZOPF NA NIZINIE WIELKOPOLSKO-KUJAWSKIEJ
New locality of Hypogymnia farinacea Zopf in the Wielkopolska-Kujawy Lowland
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 1 (2018): 101-106
Anna Kujawa, Łukasz Grewling
Nowe stanowisk o gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum DC. w Wielkopolsce
New locality of Geastrum striatum DC. in Wielkopolska
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 1 (2018): 106-111
Eugeniusz Markiewicz
NOWE STANOWISKO PAŁECZNICY RURKOWATEJ TYPHULA FISTULOSA (HOLMSK.) OLARIAGA W POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSCE
New site of Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga in southern Wielkopolska
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 1 (2018): 111-113
Przemysław Żurawlew, Robert Hybsz
NOWE STWIERDZENIA ZMIERZCHNICY TRUPIEJ GŁÓWKI ACHERONTIA ATROPOS (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA : SPHINGIDAE) W WIELKOPOLSCE
New records of the Death’s-head Hawk-moth Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae) in Wielkopolska
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 1 (2018): 113-115
Przemysław Żurawlew
NOWE STANOWISKO SZCZEŻUI CHIŃSKIEJ SINANODONTA WOODIANA (LEA, 1834) (BIVALVIA: UNIONIDAE) W WIELKOPOLSCE
New site of the Chinese Pond Mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae) in Wielkopolska
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 1 (2018): 115-118
Sławomir Mielczarek, Seweryn Grobelny
STANOWISKA SINICY NADBRZEŻNEJ AIOLOPUS THALASSINUS (FABRICIUS, 1781) (ORTHOPTERA, ACRIDIDAE) WE WSCHODNIEJ WIELKOPOLSCE
Localities of the Slender Green-winged Grasshopper Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) (Orthoptera, Acrididae) in the eastern Wielkopolska (Poland)
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 1 (2018): 118-124
RECENZJE / REVIEWS
Lech i Anna Krzysztofiak. Czynna ochrona płazów. Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda. Krzywe 2016. ISBN 978-83-60115-70-1. Strony 66. Wydano w ramach projektu „Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce” LIFE12 NAT/PL/000063. Wigierski Park Narodowy, Pracownia Naukowo-Edukacyjna. Przegląd Przyrodniczy XXIX, 1 (2018): 125-126