Zeszyt 2/2018
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIX Zeszyt 2
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Dariusz Tlałka, Jerzy Kruk
WYSTĘPOWANIE PODEJŹRZONA POJEDYNCZEGO BOTRYCHIUM SIMPLEX E. HITCHC. (OPHIOGLOSSACEAE) NA HISTORYCZNYCH STANOWISKACH W POLSCE
Occurrence of the Little Grapefern Botrychium simplex E. Hitchc. (Ophioglossaceae) on historical sites in Poland
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 2 (2018): 3-8
Błażej Gierczyk, Tomasz Ślusarczyk, Andrzej Szczepkowski, Anna Kujawa
XXIII Wystawa Grzybow Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej
23th Exhibition of Fungi of the Białowieża Forest. Materials to the knowledge of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 2 (2018): 9-57
Piotr Chachuła
GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE DŁUBNIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ
Macrofungi in the Dłubnia Landscape Park – preliminary results
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 2 (2018): 58-71
Krzysztof Gajda, Paweł Czechowski
WYSTĘPOWANIE MODRASZKA NAUSITOUSA PHENGARIS NAUSITHOUS I MODRASZKA TELEJUSA PHENGARIS TELEIUS W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W LATACH 2005-2016
Distribution of the Dusky Large Blue Phengaris nausithous and the Scarce Large Blue Phengaris teleius in Lubuskie Province in 2005-2016
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 2 (2018): 72-79
Przemysław Żurawlew, Andrzej Melke
KÓZKOWATE (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) POWIATU PLESZEWSKIEGO (NIZINA WIELKOPOLSKO–KUJAWSKA)
The longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Pleszew District (Wielkopolska-Kujawy Lowland)
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 2 (2018): 80-97
Grzegorz Lesiński, Grzegorz Błachowski, Adam Dejnarowicz, Justyna Kaczyk, Łukasz Karabowicz, Emilia Kielan, Marek Kowalski
ZIMOWANIE NIETOPERZY W PRZYDOMOWYCH PIWNICACH W NADBUŻAŃSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM I NA TERENACH PRZYLEGŁYCH
Bat wintering in small cellars in the Nadbużański Landscape Park and adjacent area
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 2 (2018): 98-106
Krzysztof Piksa, Tomasz Brzuskowski, Jan Cichocki, Justyna Ślęzak, Agnieszka Ważna
Pierwsze stwierdzenia podkowca małego, nocka Bechsteina i nocka Alkatoe na terenach leśnych w polskiej części Tatr
First records of the Lesser Horseshoe Bat, Bechstein’s Bat and Alcathoe Bat in the forests of the Polish part of the Tatra Mountains
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 2 (2018): 107-112
NOTATKI / NOTES
Beata Bilska-Zaleska
Clavaria rosea – pierwsze notowanie w Polsce
Clavaria rosea – the first record in Poland
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 2 (2018): 113-115
Andrzej Szczepkowski, Waldemar Kowalczuk
NOWE STANOWISKO PERENNIPORIA FRAXINEA (POLYPORACEAE, BASIDIOMYCOTA) W POLSCE I TOMOGRAFICZNA ANALIZA DREWNA PORAŻONEGO DRZEWA
New locality of Perenniporia fraxinea (Polyporaceae, Basidiomycota) in Poland and tomographic wood analysis of the infected tree
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 2 (2018): 116-121
Tomasz Ślusarczyk
Pierwsze stanowisko Gautieria otthii Trog w Polsce
The first locality of Gautieria otthii Trog in Poland
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 2 (2018): 122-126
Rafał Bobrek, Monika Bobrek, Maciej Bonk
STWIERDZENIE RAKA BŁOTNEGO ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCHSCHOLZ, 1823 W OKOLICACH GOLUBIA-DOBRZYNIA (POJEZIERZE CHEŁMIŃSKIE)
Observation of the Narrow-clawed Crayfish Astacus leptodactylus Eschscholz, 1823 in the vicinity of Golub-Dobrzyń (Chełmińskie Lakeland)
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 2 (2018): 127-131
Aleksandra Wilczek, Małgorzata Grochowska, Jerzy Romanowski
Występowa nie żółwia ozdobnego Trachemys scripta w Warszawie
The occurrence of the Pond Slider Trachemys scripta in Warsaw
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 2 (2018): 131-135