Zeszyt 2/2019
PP nr 2 2019 okladka

Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
ARTYKUŁY/PAPERS

Błażej Gierczyk, Tomasz Ślusarczyk, Andrzej Szczepkowski, Anna Kujawa

XXIV WYSTAWA GRZYBÓW PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. MATERIAŁY DO POZNANIA MYKOBIOTY PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

24th Exhibition of Fungi of the Białowieża Forest. Materials for recognition of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest

Przegląd Przyrodniczy XXX, 2 (2019): 3-32

Łukasz Ławicki, Dominik Marchowski

ROZMIESZCZENIE I PROBLEMY OCHRONY GRZYBIEŃCZYKA WODNEGO NYMPHOIDES PELTATA W DOLINIE DOLNEJ ODRY

Distribution and prospects for protection of the fringed waterlily Nymphoides peltata in the Lower Odra river valley

Przegląd Przyrodniczy XXX, 2 (2019): 33-42

Krzysztof Spałek

FITOCENOZY MANNICY ODSTAJĄCEJ I SOLIRODU ZIELNEGO PUCCINELLIO DISTANTIS-SALICORNIETUM BRACHYSTACHYAE (WILKOŃ-MICHALSKA 1963) R. TX. 1974 W REZERWACIE PRZYRODY CIECHOCINEK – DONIESIENIE O JEGO AKTUALNYM ROZMIESZCZENIU

Puccinellio distantis-Salicornietum brachystachyae (Wilkoń-Michalska 1963) R. Tx. 1974 in Ciechocinek nature reserve (N Poland)

Przegląd Przyrodniczy XXX, 2 (2019): 43-48

Przemysław Żurawlew, Seweryn Grobelny, Eugeniusz Markiewicz

NOWE DANE O SKORKACH (DERMAPTERA), PROSTOSKRZYDŁYCH (ORTHOPTERA), KARACZANACH (BLATTODEA) I MODLISZKACH (MANTODEA) POWIATU PLESZEWSKIEGO (NIZINA WIELKOPOLSKO–KUJAWSKA)

New data on the common earwigs (Dermaptera), orthopterans (Orthoptera), cockroaches (Blattodea) and mantises (Mantodea) in the Pleszew poviat (Greater Poland-Kuyavian Lowland)

Przegląd Przyrodniczy XXX, 2 (2019): 49-57

Magdalena Jędro, Grzegorz Jędro, Małgorzata Goc

NADMORSKIE ZAGŁĘBIENIE MIĘDZYWYDMOWE JAKO SPECYFICZNE SIEDLISKO WAŻEK (ODONATA) W SŁOWIŃSKIM PARKU NARODOWY

Coastal dune slack as a specific dragonfly (Odonata) habitat in the Słowiński National Park

Przegląd Przyrodniczy XXX, 2 (2019): 58-67

Jarosław Bury

MOTYLE DZIENNE (RHOPALOCERA: HESPERIOIDEA I PAPILIONOIDEA) SIENIAWSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU ORAZ SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK „LASY SIENIAWSKIE” (PLH180054) SIECI NATURA 2000

Butterflies (Rhopalocera: Hesperioidea & Papilionoidea) of the Sieniawa Landscape Protected Area (SE Poland) and the Special Area of Conservation “Lasy Sieniawskie” (PLH180054) in the Natura 2000 network

Przegląd Przyrodniczy XXX, 2 (2019): 68-88

Tomasz Skawiński, Krzysztof Kolenda, Bartłomiej Zając, Mikołaj Kaczmarski

PRZEGLĄD DONIESIEŃ O WYSTĘPOWANIU JASZCZURKI ZIELONEJ LACERTA VIRIDIS W POLSCE

A review of data on the occurrence of the European green lizard Lacerta viridis in Poland

Przegląd Przyrodniczy XXX, 2 (2019): 89-97

Marcin Warchałowski, Monika Pietraszko-Warchałowska, Tomasz Jonderko, Czesław Szura, Sebastian Słonina

ROZMIESZCZENIE NOCKA ORZĘSIONEGO MYOTIS EMARGINATUS (GEOFFROY, 1806) W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Distribution of Geoffroy’s bat Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) in the southern part of the Silesian Voivodeship

Przegląd Przyrodniczy XXX, 2 (2019): 98-107
NOTATKI/NOTES

Tomasz Jonderko, Tomasz Beczała

NOWE STANOWISKO GNIDOSZA ROZESŁANEGO PEDICULARIS SYLVATICA L.W BESKIDZIE ŚLĄSKIM

New locality of common lousewort Pedicularis sylvatica L. in the Silesian Beskid Mountains

Przegląd Przyrodniczy XXX, 2 (2019): 108-111

Jacek Dołęga, Maciej Bonk

STWIERDZENIE PISKORZA MISGURNUS FOSSILIS (LINNAEUS, 1758) W ZBIORNIKU POEKSPLOATACYJNYM W LASACH RADŁOWSKICH (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

Occurrence of the weatherfish Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) in a post-minig reservoir in Radłów Forest (Małopolska voievodship)

Przegląd Przyrodniczy XXX, 2 (2019): 112-115

Tomasz Beczała, Tomasz Jonderko, Agata Starzecka

NOWE OBSERWACJE GNIEWOSZA PLAMISTEGO CORONELLA AUSTRIACA LAURENTIS 1768 NA POGÓRZU ŚLĄSKIM

New observations of the smooth snake Coronella austriaca Laurentis 1768 in the Silesian Foothill

Przegląd Przyrodniczy XXX, 2 (2019): 116-120

RECENZJE/REVIEWS

Przegląd Przyrodniczy XXX, 2 (2019): 121-122