Zeszyt 1-2
Przegląd Przyrodniczy Tom XVII Zeszyt 3-4
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY / ARTICLES:

Marcin Stanisław Wilga

chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego parku krajobrazowego (pomorze gdańskie)

Threatened and protected by law species of macromycetes in Trójmiasto Landscape Park (Pomerania)
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 3-17

Tomasz Ślusarczyk

grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "pniowski ług"

Macromycetes of the peatland reserve "Pniowski Ług"
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 19-27

Andrzej Zych, Maria Wolender

chrząszcze coleoptera wybranych środowisk w okolicach jeziora głębokiego w szczecinie

Beetles Coleoptera in selected habitats near Lake Głębokie in Szczecin
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 29-41
Tomasz Majewski

chruściki (trichoptera) jeziora babięty wielkie

Caddis-flies (Trichoptera) of Lake Babięty Wielkie
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 43-51

Maria Cichocka

wodopójki hydrachnidia zbiorników torfowiskowych mazurskiego parku krajobrazowego

Water mites (Hydrachnidia, Acari) in water bodies in the peatlands of the Mazurian Landscape Park
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 53-68
Andrzej Lech Ruprecht, Marek Ruciński

występowanie żółwia błotnego emys orbiculaRis (linnaeus, 1758) na kujawskich stanowiskach archeologiczych (Centralna polska)

The occurence of the European Pond Terrapin Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) on Kujavian archeologic sites (Central Poland)
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 69-75
Dariusz Szyra

ptaki zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Wielikąt"

The birds of nature and landscape complex "Wielikąt"
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 77-104
Grzegorz Wojtaszyn, Henryk Grzyb

sytuacja bobra europejskiego Castor fiber (linnaeus, 1758) w północnej wielkopolsce

Situation of the European beaver Castor fiber (Linnaeus, 1758) in the northern part of Wielkopolska
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 105-122
NOTATKI / NOTES:
Katarzyna Barańska

nowe stanowisko salwinii pływającej salvinia natans (L.) all w cedyńskim parku krajobrazowym (północno-zachodnia polska)

A new locality of floating watermoss Salvinia natans (L.) All. in Cedynia Landscape Park
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 123-125
Arkadiusz Gawroński

Nowe stanowisko iglicy małej Nehalennia speciosa (Odonata: coenagrionidae) w północnej polsce

New localities of dwarf dragonfly Nahalennia speciosa (Odonata: Coenagrionidae) in Northern Poland
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 126-127
Arkadiusz Gawroński

nowe stanowiska poskrzypki czternastokropkowej Crioceris quatuordecimpunctata

New localities of the fourteen-spotted asparagus beetles Crioceris quatuordecimpunctata
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 127-128
Monika Lik, Jacek Zieliński

Nowe stanowisko traszki grzebieniastej triturus cristatus na kujawach

A new record of the crested newt Triturus cristatus from Kujawy region
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 128-129
Michał Żmihorski

Nowe stanowisko gniewosza plamistego coronella austriaca w cedyńskim parku krajobrazowym (północno-zachodnia polska)

New locality of smooth snake Coronella austriaca in Cedynia Landscape Park (North-West Poland)
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 129-130
Konrad Sachanowicz, Damian Nowak

trznadelek emberiza pusilla nowym gatunkiem w awifaunie mazowsza

Little Bunting Emberiza pusilla - a new species in avifauna of Mazovia
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 131-132
Waldemar Michalak

drugie stwierdzenie szablodzioba recurvirostra avosetta na ziemi leszczyńskiej

Second observation of Avocet Recurvirostra avosetta in Leszczyńska Lans
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 132-133
Paweł Czechowski

opuszczone bunkry miejscem gniazdowania dymówek hirundo rustica

Abandoned bunkers as a nesting location of the Barn Swallow Hirundo rustica
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 133-136
Marcin Bocheński, Paweł Czechowski

współczesne stwierdzenie sóweczki glaucidium passerinum w województwie lubuskim

A contemporary record of the Pygmy Owl Glaucidium passerinum in Lubuskie Voievodship
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 136-138
Paweł Czechowski

późna obserwacja kobczyka falco vespertinus na ziemi lubuskiej

Late observation of the Red-footed Falcon Falco vespertinus in Lubusz Land
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 139
Grzegorz Jędro, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Maciej Kosmala, Sławomir Rubacha, Dariusz Stepek

Liczne stada siewek złotych Pluvialis apricaria i czajek vanellus vanellus na ziemi lubuskiej

Numerous flocks of Golden Plover Pluvialis apricaria and Lapwing Vanellus vanellus in Lubusz Land
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 140-141
Zbigniew Kajzer, Łukasz Ławicki, Paweł Czechowski, Marcin Bocheński

obserwacje nowych dla ziemi lubuskiej gatunków z rodziny pliszkowatych Motacillidae w parku narodowym "ujście warty"

Observation of new for Lubusz Land species of Motacillidae in River Warta Mouth National Park
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 141-142
Łukasz Ławicki

zimowa obserwacja hełmiatki netta rufina w dolinie dolnej odry

Winter observation of the Red-crested Pochard Netta rufina in the lower Odra river valley (NW Poland)
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 142
Tomasz Brauze, Grzegorz Neubauer

zimowe obserwacje krakwy anas strepera w kotlinie toruńskiej

Winter observations of Gadwall Anas strepera in Toruń Valley
Przegląd Przyrodniczy, XV, 1-2 (2004): 143