0 28

Kierownik projektu: dr Andrzej Jermaczek

Data rozpoczęcia projektu: 15.08.2002

Data zakończenia projektu: 15.08.2004

Lokalizacja projektu: Ziemia Lubuska

 

 

 

 

 

Krótkie przedstawienie projektu:
Do najsilniej zagrożonych gatunków roślin w Polsce należą chwasty polne. Kilka gatunków z tej grupy niemal zupełnie wymarło, inne są umieszczone na krajowych i regionalnych czerwonych listach gatunków ginących. W zachodniej Polsce zanikają także inne elementy tradycyjnego krajobrazu rolniczego – stare odmiany drzew i krzewów uprawnych. Celem projektu było stworzenie podstaw dla zachowania różnorodności przyrodniczej wymienionych elementów przestrzeni rolniczej na terenie Ziemi Lubuskiej. W oparciu o Stację Terenową w Owczarach zorganizowano obszary do uprawy chwastów oraz rozpoczęto uprawy zachowawcze ponad 20 rzadkich gatunków. Założono szkókę starych odmian drzew owocowych. Zrazy kilkudziesięciu odmian, przede wszystkim jabłoni i grusz, zebrane w terenie, zostały przeniesione na podkładki przez szczepienie i wysadzone w szkółce przy Stacji w Owczarach. Z drzewek wyhodowanych w szkółce stworzono kolekcję zachowawczą w formie sadu i nasadzeń w terenie. Obecnie w Stacji można nabyć drzewka starych odmian oraz nasiona chwastów.

Finansowanie: Program Małych Dotacji GEF/UNDP, Fundacja EkoFundusz, środki własne Klubu Przyrodników

Wydawnictwo: „Zanim zginą maki i kąkole...”, „Ocalmy stare sady”