Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opracowano podręcznik pt. „Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu – podręcznik dobrych praktyk”. Publikacja ta skierowana jest zarówno do społeczności lokalnych jak i władz samorządowych. Zawiera szczegółowe omówienie procedur udziału społeczeństwa w procesach kształtowania krajobrazu oraz metody przeprowadzania konsultacji społecznych przez samorządy. Wydane opracowanie jest elementem wdrażania zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a w szczególności art. 6 punkt A, dotyczącego podnoszenia świadomości społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wartości krajobrazów.

Elektroniczną wersję przedmiotowej publikacji można odnaleźć tutaj.

Informacja ze strony RDOŚ Opole