Komisja Euroepjska opracowała wersję roboczą "dokumentu politycznego" na temat prośrodowiskowych metod retencji wody (w tym renaturyzacji rzek i obszarów zalewowych). Dokument w tej wersji został wstępnie zaakceptowany podczas oficjalnego spotkania Dyrektorów Wodnych UE (przedstawicieli władz wodnych poszczególnych krajów). Nie będzie on mieć charakteru wiążącego, ale będzie istotną wytyczną.

Dokument (ang.) na:
www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2014/10/NWRM-Policy-document_12_11_2014-v-4.pdf

Prezentacja Wetlands International:
www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2014/06/15-Chris-Baker.pdf