W Geoserwisie GDOS: geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

a także jako pliki shp udostępnione na: www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane

oraz w formie usługi WMS: sdi.gdos.gov.pl/wms i WFS: sdi.gdos.gov.pl/wfs

pojawiły się dane przestrzenne o użytkach ekologicznych i pomnikach przyrody, kompletując w ten sposób udostepnienie danych przestrzennych o wszystkich formach ochrony przyrody w Polsce.

Zasób udostępnianych przez GDOŚ danych przestrzennych obejmuje więc aktualnie:

- wszystkie formy ochrony przyrody,

- korytarze ekologiczne dla dużych ssaków w wersji’2005 r. (w geoserwisie widoczne tylko w małych skalach; ulepszoną wersję opracowania korytarzy z 2011 r. udostępnia w swoim serwisie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot korytarze.pl)

- obszary Ramsar,

- mezoregiony fizycznogeograficzne.

Jakość, kompletność i aktualność danych o formach ochrony przyrody odpowiada zasobom zgromadzonym przez GDOŚ w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody, zależąc m. in. od wprowadzania danych przez inne, ustawowo zobowiązane podmioty.