5 lutego 2020 r.  Minister Klimatu (kierujący wówczas działem środowisko) powołał na 5-letnią kadencję członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego

Tuż przed swoim odejściem z resortu, 28 września 2020 r. minister środowiska Woś wydał zarządzenie stwierdzające, że…  poprzednie zarządzenie „traci moc” i określające nowy skład Rady Naukowej

 

Przepisy ustawy o ochronie przyrody nie przewidują możliwości odwołania członka Rady Naukowej parku narodowego w toku kadencji. W „Neoradzie Wosia” nie znalazło się dwóch poprzednich, emerytowanych dyrektorów Roztoczańskiego PN oraz sześciu związanych z Parkiem naukowców związanych ze środowiskiem lubelskiego UMCS. Wstawiono za to dwie osoby z KUL, dyrektora szkoły, przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości, wicewojewodę lubelskiego oraz aż dwóch przedstawicieli nadleśnictwa Zwierzyniec. Już następnego dnia, 29 września, zwołano posiedzenie „Neorady”, na którym jej przewodniczącym został wybrany  dr hab. Michał Wyrostkiewicz prof. KUL (teolog zajmujący się moralnością, ekologią człowieka i krytyką „filozofii gender”), a zastępcą Andrzej Kluczkowski z KUL (dotąd publikował o wykorzystaniu biomasy jako zrównoważonego źródła energii, gospodarce o obiegu zamkniętym oraz o „Homo ecologicus na Mszy Świętej”.