Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zarządzeniem z dnia 19.11.2020 r. dokonał powiększenia rezerwatu przyrody Bukowa Góra. Treść zarządzenia można znaleźć na stronach RDOŚ.

Jest to drugi ze 100 rezerwatów zaproponowanych w wydanym przez nas opracowaniu „Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim”. Rezerwat po powiększeniu ma powierzchnię 29,18 ha, w stosunku do dawnego rezerwatu o tej samej nazwie, utworzonego w roku 1954, został powiększony o 18,64 ha. Obejmuje buczyny i dąbrowy na stromej krawędzi doliny Odry, na północ od miejscowości Bobrowniki w gminie Otyń, ciągnąc się na długości ponad 2 km, wąskim pasem, rzadko przekraczającym szerokość 100 m.

Radość z powiększenia rezerwatu byłaby większa, gdyby nie fakt, że z pierwotnej powierzchni proponowanej w cytowanym opracowaniu  (139,93 ha) i podobnej wnioskowanej do ochrony przez Lasy Państwowe, po twórczym rozwinięciu przez RDOŚ i  konsultacjach z gminą i… „miejscowym kołem łowieckim”, pozostało zaledwie kilkanaście procent.