W serwisie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dostępna jest informacja o kolejnych, zamierzonych zmianach granic siedliskowych obszarów Natura 2000, które GDOŚ od lipca b.r. konsultuje z gminami.

Miałyby powstać cztery nowe obszary: Bledzew i Różanki (odcinki leśnych pasów pożarowych porośnięte wrzosem, lubuskie), Kościół w Sławkowie (kolonia nietoperzy, śląskie), Dolina Białej Przemszy (przekształcenie obecnego obszaru 2 ha Torfowisko Sosnowiec-Bory w złożony z pięciu części, 1400-ha obszar o nowej nazwie; wbrew nazwie obejmujący nie tylko odcinki doliny Białej Przemszy, ale także – jak oddzielne enklawy – piaskownie z wykształcająca się w nich roślinnością mechowiskową).  

29 obszarów miałoby być powiększonych. Część tych powiększeń to drobne korekty granic, ale część jest bardzo istotna. M. in. do obszaru Czarna Orawa w Małopolsce miałyby zostać cenne, a dotąd niechronione dodane torfowiska alkaliczne na Orawie. O prawie 300 ha łąk miałby zostać powiększony obszar Dzika Orlica w dolnosląskiem. Kamieńce w dolinie Kamienicy Nawojowskiej w Małopolsce miałyby się znaleźć w granicach obszarów Nawojowa i Łabowa. Obszar Dolina Debrzynki (obecnie wielkopolskie) miałby zostać uzupełniona o pomorską stronę doliny (m. in. cenne torfowiska alkaliczne).  Obszar Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy miałby zostać powiększony o ok. 280 ha przyległych borów bagiennych oraz estuarium. Do Ostoi Kozubowskiej dodane zostaną ciepłolubne zarośla wisienki stepowej w Młodzawach.

Osiem obszarów miałoby być zmniejszonych, w wyniku korekty granic. Największe zmniejszenia dotyczyłyby obszarów Dolina Dolnej Kwisy (ok. 70 ha), Rudniańskie Modraszki - Kajasówka (ok. 22 ha), Ostoja Kozubowska (75 ha); w pozostałych przypadkach są to korekty o maksymalnie kilka ha.

Informacja, zestawienie proponowanych zmian i warstwa shp do ściągnięcia ze stron GDOŚ.  Geometria proponowanych zmian jest też udostępniona w Geoserwisie GDOŚ.

Proponowane, kolejne rozszerzenie sieci nie załatwia jednak wszystkich problemów, będących tematem prowadzonego przez KE postępowania przeciwnaruszeniowego o niewystarczające wyznaczenie obszarów.  

GDOŚ chyba za wszelką cenę chce uniknąć włączenia do sieci rozległych wrzosowisk na poligonie w Wędrzynie, dobrze utrzymujących się tam na czynnym poligonie. Zamiast nich, do wypełnienia wytkniętej przez KE luki w reprezentacji wrzosowisk w lubuskiem, zaproponował tylko dwa obszary będące kilkukilometrowymi odcinkami porośniętych wrzosem leśnych pasów przeciwpożarowych w Puszczy Barlineckiej (Różanki)  i Skwierzyńskiej (Bledzew).

Powiększając obszar Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy PLH320068, nie włączono pasa wydm w kierunku zachodnim od obecnej granicy obszaru, pozostawiając poza granicą większość dużej populacji lnicy wonnej Linaria odora (mimo, że sytuacja została dokładnie zidentyfikowana w 2018 r. w planie zadań ochronnych obszaru).

Mimo istnienia przesłanek merytorycznych i obietnic złożonych Komisji w 2019 r. przez ówczesnego Ministra Klimatu, w projekcie nie pojawia się utworzenie obszaru Murawy nad Dolną Narwią, powiększenie Ostoi Nadbużańskiej o murawy kserotermiczne w Mielniku, ani objecie obszarem Natura 2000 całej rzeki Iny.

O poprzednim powiększeniu siedliskowej części sieci Natura 2000 informowaliśmy w marcu b.r.