18 lipca Komisja Europejska opublikowała notatkę 'Ochrona różnorodności biologicznej w 10 nowych krajach UE - postęp w tworzeniu sieci Natura 2000". W opinii KE nowe kraje, mając bardzo dobrze zachowaną bioróżnorodność, wnoszą wiele do europejskiej ochrony przyrody, tym bardziej że bardzo sprawnie wdrażają europejskie przepisy, w tym tworzą siec Natura 2000. Z wyjątkiem Polski, która kilkakrotnie została wytknięta jako outsider tego procesu oraz jako kraj bezpośrednio odpowiedzialny za niedostateczną ochronę obszarów siedliskowych w tzw. kontynentalnym regionie biogeograficznym.

 Polska wyznaczyła najmniejszą w Europie część swojego terytorium jako obszary siedliskowe Natura 2000 (4,2% wobec średniej unijnej 10,8 % a średniej dla nowych krajów 12%). Jest też przedostatnia (przed Maltą) w wyznaczaniu obszarów ptasich. W przeciwieństwie do Litwi,  Cypru i Malty, które też słabo wyznaczały siec Natura 2000, nie robimy tez żadnego postępu w tej sprawie.

 Wyglada na to, że wśród nowych państw członkowskich Polska - podobnie jak w "starej unii" Francja - coraz wyraźniej zajmuje pozycję zdecydowanego outsidera europejskiej ochrony przyrody.

 Pełna treśc notatki dostępna TU .

Table 1: Areas designated as SPAs and proposed for designations as SCIs, June 2006


Special Protection Areas
Designated under Birds Directive
Proposals for Sites of Community Interest under Habitats Directive
MS
Total Number
Total Area (km²)
Terrestrial Area (km²)
% Terrestrial (1)
Total Number
Total Area (km²)
Terrestrial Area (km²)
% Terrestrial (1)
CY(2)
7
788,0
767,0
13,4
26
509,5
459,2
8,0
CZ
38
6 936,2
6 936,2
8,8
841
7 241,0
7 241,0
9,2
EE
66
12 160,8
5 766,5
12,8
509
10 591,1
7 172,2
15,9
HU
55
13 519,1
13 519,1
14,5
467
13 929,2
13 929,2
15,0
LT
73
5 286,3
5 115,3
7,8
267
6 663,6
6 492,6
10,0
LV
97
6 751,4
6 231,9
9,6
331
7 651,3
7 095,0
11,0
MT
6
7,6
7,6
2,4
23
39,3
39,3
12,5
PL
72
33 156,3
24 361,8
7,8
192
13 123,9
13 123,9
4,2
SI
27
4 655,9
4 653,1
23,0
259
6 359,6
6 359,4
31,4
SK
38
12 294,8
12 294,8
25,2
382
5 739,4
5 739,4
11,8
EU-10
479,0
95 556,4
79 653,3
10,8
3 297,0
71 847,8
67 651,2
12,1

(1) % of SCI terrestrial area compared to MS terrestrial area