W początku lipca Komisja Europejska wszczęła formalnie kolejne procedury przeciwko Polsce dotyczące niewłasciwej ochrony przyrody i środowiska.

Komisja skierowała do Polski kolejne "Pierwsze pisemne ostrzeżenia", dotyczące:
    - transpozycji Dyrektywy Siedliskowej UE do poslkiego prawa;
    - systemu ocen oddziaływania na środowisko, który jest nie w pełni zgody z prawem unijnym
Wcześniej, w kwietniu b.r., Komisja skierowała już do Polski takie ostrzeżenia dotyczące transpozycji Dyrektywy Ptasiej do polskiego prawa oraz wyzanczania obszarów Natura 2000. Procedury związane z nimi są w toku.
 
'Pierwsze pisemne ostrzeżenie" jest pierwszym krokiem procedury prawnej wyjaśniającej ewentualne naruszenie przez Państwo członkowskie zobowiązań UE. Państwo na 2 miesiące na odpowiedź, a gdy Komisja uzna ją za nie satysfakcjonującą, może wystosować tzw. "Uzasadnioną opinię" (drugi krok procedury). Państwo ma kolejne 2 miesiące, a gdy sprawa nie zostanie rozwiązana, Komisja występuje przeciwko Państwu członkowskiemu do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

{moscomment}