W czasopiśmie Chrońmy Przyrodę Ojczystą (tom 78, zeszyt 2 – lato 2022) opublikowano uaktualnioną Czerwoną Listę Kręgowców Polski, autorstwa prof. Z. Głowacińskiego.

 

W zakresie ptaków lista wykorzystuje Czerwoną Listę Ptaków opublikowaną w 2020 r. (Wilk i in.) – co do gatunków kategoriami NT i wyższymi; nie kopiuje natomiast większości ocen LC („least concern”). W zakresie minogów i ryb lista wykorzystuje czerwoną listę opublikowaną przez Witkowskiego i in. w 2009 r.  (Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65 (1): 33–52).

 

Własnym wkładem autora jest uaktualnienie ocen pozostałych gromad kręgowców – ssaków, gadów i  płazów. W tym zakresie, w porównaniu z poprzednim wydaniem czerwonej listy zwierząt z 2002 r., do listy dodano: łosia, salamandrę plamistą, kumaka górskiego, grzebiuszkę ziemną, rzekotkę  i żabę jeziorkową, a dla: podkowca dużego, nornika śnieżnego i morświna uznano zagrożenie, podwyższając ocenę z LC na wyższą.  Mroczek pozłocisty i koszatka zostały sklasyfikowane jako gatunki  z kategorią LC („least concern”), czyli gatunki ocenione ale nie uznane za zagrożone.  

 

Nowa lista Głowacińskiego (2022) zawiera 181 gatunków, czyli o 30 więcej, niż grupa kręgowców na poprzedniej czerwonej liście zwierząt Głowacińskiego (2002). Wg oceny autora, w ostatnich dwóch stuleciach w dzisiejszych granicach Polski wyginęły 23 gatunki kręgowców, głównie ptaków (16 gat.). W kategoriach silnych i krytycznych zagrożeń (CR, EN, VU) znalazło się 88 gatunków, a kolejnych 39 jest bliskich zagrożenia (NT). Jako krytycznie zagrożone (CR, najwyższa kategoria zagrożenia) ujęte zostały obecnie: zając bielak, suseł perełkowany, żołędnica, żbik, kozica, świstun, rożeniec, batalion, gadożer, błotniak zbożowy, orlik grubodzioby, rycyk, łęczak, rybitwa czubata, kraska, pomurnik, dzierzba czarnoczelna, wąż Eskulapa, aloza, parposz, certa, ciosa, minóg morski.