Na stronie internetowej http://natura2000.gdos.gov.pl/ pojawiła się informacja o konsultacjach z gminami kolejnych zmian w sieci obszarów siedliskowych Natura 2000. Konsultacje takie oznaczają wolę dokonania tych zmian przez GDOŚ. Jak wynika z uzasadnienia, większość zmian jest wymuszona przez wciąż trwające postępowanie przeciwnaruszeniowe Komisji Europejskiej w sprawie niewystarczającego wyznaczenia siedliskowej części sieci Natura 2000 w Polsce lub jest wymuszona jako kompensacja zniszczenia borów nadmorskich pod budowę drogi S-3 Świnoujście-Troszyn. Jednak niektóre zmiany wynikają też z uzyskania lepszego rozpoznania przyrodniczego, np. w związku z opracowywaniem planów zadań ochronnych.

Proponowane zmiany są także uwidocznione w Geoserwisie GDOŚ, w warstwach „Zmiany granic Natura 2000 - proponowane obszary siedliskowe”, mimo że w informacji o tych warstwach figuruje tekst „Aktualnie brak obszarów w trakcie konsultacji”.  

Projektowane zmiany obejmowałyby m. in.:

 • powołanie nowego obszaru Murawy nad Dolną Narwią (1546,40 ha, mazowieckie). Propozycja pochodzi z Shadow List opracowanie przez organizacje pozarządowe, GDOS zaprojektował jeden większy obszar łączący enklawy muraw. Poza proponowanym obszarem pozostają jednak murawy ze stanowiskami bardzo rzadkiego gatunku, storczyka cuchnącego Orchis coriophora, położone kilka kilometrów na wschód od proponowanych granic;
 • powołanie nowego obszaru Tunel w Szklarach (8,57 ha, podkarpackie), obejmującego tunel kolejki wąskotorowej stanowiący zimowisko mopków i nocków dużych (propozycja z Shadow List);
 • powołanie nowego obszaru  Murawy w Mielniku (99 ha, podlaskie). Na Shadow List proponowano powiększenie o te murawy obszaru Ostoja Nadbużańska. Propozycją GDOŚ jest nowy obszar w postaci 5 enklaw, nieco innych niż oryginalna propozycja;
 • przekształcenie obszaru Dolina Iny k. Recza w obszar Dolina Iny, obejmujący rzekę Inę od okolic Recza i Choszczna aż do ujścia (dodatkowe niemal 4500 ha, dochodzi 70 km rzeki, zachodniopomorskie, propozycja z Shadow List);
 • włączenie do obszaru Terespol (mazowieckie) czterech dodatkowych fortów z zimowiskami nietoperzy (częściowo ujęta propozycja z Shadow List);
 • powiększenie obszaru Karkonosze (dolnośląskie) o ok. 400 ha, głównie przylegle do obszaru cenne łąki podleśne w dolnych partiach gór, m. in. w Szklarskiej Porębie, Piechowicach, Sobieszowie, Zachełmiu, Karpaczu i Kowarach;
 • powiększenie obszaru Mopki w Naruszewie (mazowieckie) o 1800 ha lasów stanowiących żerowiska mopka, także o enklawę w okolicy Trębek (ale bez rezerwatu Noskowo leżącego między proponowanymi enklawami);
 • powiększenie obszaru Puszcza Romincka (warmińsko-mazurskie) o tereny w pobliżu wsi Bołkuny (propozycja z PZO: dolina włosienicznikowej rzeki Jarki z licznymi płatami lasów łęgowych; torfowiska) oraz włączenie do obszaru terenu Lasu Kumiecie z liczną populacją mopka (zimowiska);
 • korekta granicy obszaru Przeplatki nad Bystrzycą (dolnośląskie, zmniejszenie o 81 ha ale włączenie terenów z łęgami oraz stanowiskami przeplatki maturna i pachnicy dębowej);
 • niewielkie zmiany granicy obszaru Jezioro Bukowo (zachodniopomorskie);
 • niewielkie zmiany granicy obszaru Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski (zachodniopomorskie);
 • zmiana rozgraniczenia obszarów Wolin i Uznam od Ujście Odry i Zalew Szczeciński oraz niewielkie zmiany ich granic;

Łącznie w siedliskowej części sieci Natura 2000 przybyłoby prawie 10 tys. ha.