Z przyjemnością informujemy, że tegorocznym laureatem Orlego Pióra - wyróżnienia Klubu Przyrodników za działalność na rzecz ochrony przyrody został Krzysztof Świerkosz.
Krzysztof Świerkosz od kilku dekad jest zaangażowany w ochronę przyrody Dolnego Śląska, tworzył m. in. podwaliny sieci Natura 2000 w tym regionie. Jest botanikiem, fitosocjologiem, znawcą zbiorowisk naskalnych i leśnych. Bada długookresowe zmiany zbiorowisk roślinnych, popularyzuje wiedzę o lasach w szerokim kontekście czasowym i geograficznym (polecamy link w pierwszym komentarzu). Na co dzień jest profesorem w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ostatnio został członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Serdecznie gratulujemy Orlego Pióra!