Minister Szyszko uznał, że "na zgłoszenie zasługuje 38 dodatkowych obszarów specjalnej ochrony ptaków "Natura 2000" (w rzeczywistości lista zawiera 35 nowych obszarów + 3 powiększenia istniejących). Te obszary zostały skierowane do dalszych prac w komórkach Rady Ministrów, a Minister 1 lutego b.r. przekazał Komisji Europejskiej "informację o woli ich utworzenia" oraz dotyczące ich materiały.
        38 obszarów to część "listy 76 obszarów", które 1 grudnia 2006 t. były skierowane do konsultacji społecznych. Druga połowa obszarów nie znalazła uznania Ministra.
        Minister Szyszko twierdzi, że wybrał "nie budzące wątpliwości obszary wodne" oraz "obszary w których stwierdzono równomierne występowanie w wystarczającej liczebności bielika, bociana czarnego, orlika krzykliwego, żurawia, cietrzewia, puchacza", opierając się na wynikach tzw. "inwentaryzacji sześcioptaka" przeprowadzonej jesienią 2006 r. w Lasach Państwowych. Ta rzekoma "inwentaryzacja" była jednak tylko ankietą wśród służb leśnych, a jej wyniki, w ocenie specjalistów, okazały się raczej kompromitujące dla polskich leśników, jeżeli chodzi o ich znajomość i umiejętnośc dostrzegania wymienionych wyżej gatunków ptaków.
        Wybranie przez Ministra 38 obszarów "wartych zgłoszenia" nie jest jeszcze równoznaczne z ich włączeniem do sieci Natura 2000. Obszary ptasie wyznacza państwo członkowskie UE, informując o tym Komisję Europejską. W Polsce ich wyznaczenie nastąpi w momencie wydania i wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia Ministra. Jak na razie mamy więc do czynienia wyłącznie z "deklaracją woli" ministra.

38 obszarów ptasich, które według ministra Szyszki "warte są utworzenia", to:


1.      PLB200004       Zbiornik Mietkowski
2.      PLB020005       Bory Dolnośląskie
3.      PLB020006       Góry Stołowe
4.      PLB020007       Karkonosze
5.      PLB040005       Żwirownia Skoki
6.      PLB060012       Roztocze
7.      PLB060013       Dolina Górnej Łabuńki
8.      PLB060014       Uroczysko Mosty-Zahajki
9.      PLB060015       Zbiornik Podedworze
10.     PLB060017       Zlewnia Górnej Huczwy
11.     PLB060018       Dolina Szyszły
12.     PLB060019       Polesie
13.     PLB060020       Zbiornik w Nieliszu
14.     PLB060021       Dolina Sołokiji
15.     PLB080001       Puszcza Barlinecka
16.     PLB080002       Dolina Dolnej Noteci
17.     PLB080005       Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry
18.     PLB120007       Torfowiska Orawsko-Nowotarskie
19.     PLB120008       Pieniny
20.     PLB120011       Babia Góra
21.     PLB140014       Dolina Dolnej Narwi
22.     PLB180003       Góry Słonne
23.     PLB180005       Puszcza Sandomierska
24.     PLB200006       Ostoja Biebrzańska (modyfikacja istniejącego OSO Dolina Biebrzy)
25.     PLB280012       Jezioro Dobskie
26.     PLB280014       Ostoja Poligon Orzysz
27.     PLB280015       Ostoja Warmińska (modyfikacja istniejącego OSO Warmińskie Bociany)
28.     PLB300006       Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem
29.     PLB300009       Jezioro Zgierzynieckie
30.     PLB300012       Puszcza nad Gwdą
31.     PLB300013       Dolina Samicy
32.     PLB300017       Ostoja Rogalińska
33.     PLB320014       Ostoja Wkrzańska
34.     PLB320015       Ostoja Witnicko-Dębniańska
35.     PLB320016       Lasy Puszczy nad Drawą
36.     PLB320018       Jeziora Wełtyńskie (powiększenie istniejącego OSO)
37.     PLB320019       Ostoja Drawska
38.     PLC220002       Bielawskie BłotaObszary które nie znalazły uznania Ministra, a były na "liście 76 nowych obszarów ptasich", konsultowanych od 1 grudnia 2006 r.,  to:

PLB020008 Łęgi Odrzańskie

PLB060010 Lasy Łukowskie

PLB060011 Ostoja Tyszowiecka

PLB060016 Dolina Poru i Staw Boćków

PLB080004 Dolina Środkowej Odry

PLB100002 Zbiornik Jeziorsko

PLB120003 Dolina Środkowej Raby

PLB120004 Dolina Dolnej Soły

PLB120005 Dolina Dolnej Skawy

PLB120006 Pasmo Policy

PLB120009 Stawy w Brzeszczach

PLB120010 Gorce (propozycja powiększenia)

PLB140008 Doliny Wkry i Mławki

PLB140009 Dolina Kostrzynia

PLB140011 Bagno Całowanie

PLB140012 Ostoja Kampinoska (propozycja powiększenia obecnego OSO Puszcza Kampinoska)

PLB140013 Ostoja Kozienicka

PLB160002 Jezioro Nyskie

PLB160003 Jezioro Otmuchowskie

PLB160004 Jezioro Turawskie

PLB180002 Beskid Niski

PLB200004 Dolina Górnego Nurca

PLB200005 Bagno Wizna

PLB220006 Lasy Lęborskie

PLB220007 Puszcza Darżlubska

PLB220008 Lasy Mirachowskie

PLB220009 Bory Tucholskie

PLB240002 Beskid Żywiecki

PLB240003 Stawy Wielikąt i Ligota Tworkowska

PLB280011 Lasy Skaliskie

PLB280013 Jezioro Drużno (propozycja powiększenia)

PLB300007 Dąbrowy Krotoszyńskie

PLB300011 Pojezierze Sławskie

PLB300015 Puszcza Notecka

PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie

PLB320011 Zalew Kamieński i Dziwna

PLB320012 Puszcza Goleniowska

PLB320017 Ostoja Cedyńska

{moscomment}