Decyzją Zarządu Klubu Przyrodników z dnia 10 lutego 2007 przyznano tradycyjne Wyróżnienia za działalność dla ochrony przyrody  - ORLE PIÓRA 2007

W tym roku wyróżniono trzy Osoby. 

Za   znacznie   wykraczające  poza  obowiązki służbowe zaangażowanie w  czynną ochronę  torfowisk  bałtyckich  na  Pomorzu  oraz   tworzenie   rezerwatów  przyrody w województwie pomorskim wyróżniono Panią Dorotę Siemion.

Za wieloletnie zaangażowanie we wspieraniu projektów ochrony przyrody, edukacji przyrodniczej i rozwoju organizacji społecznych poprzez Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska oraz nieustającą wiarę w potrzebę i skuteczność społecznych działań na rzecz ochrony przyrody i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Wyróżnienie  przyznano Przemysławowi Czajkowskiemu

Za godną naśladowania konsekwencję w działaniach na rzecz ochrony Doliny Rospudy oraz kampanie medialne docierające z prezentacją problemu i angażujące do działania szerokie kręgi społeczeństwa wyróżniono Adama Wajraka.

Uroczyste wręczenie Wyróżnień nastąpi podczas Walnego Zgromadzenia Członków Klubu odbywającego się w trakcie XXV Zjazdu Klubu Przyrodników, w sobotę, 24 lutego.

{moscomment}