15 marca 2007 r. zmarła prof. dr hab. Simona Kossak - biolog, leśnik, popularyzatorka nauki, znana z bezkompromisowych poglądów i działań na rzecz ochrony przyrody, zwłaszcza Puszczy Białowieskiej.

Urodziła się 30 maja 1943 r. w Krakowie w znanej artystycznej rodzinie Kossaków. Studia biologiczne odbyła na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1980 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała jej stopień naukowy doktora nauk leśnych, w 1981 r. - doktora habilitowanego nauk leśnych; w 2000 r. otrzymała tytuł naukowy
profesora nauk leśnych.
Pracowała w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Zakładzie Lasów Naturalnych, gdzie od stycznia 2003 pełniła stanowisko kierownika.
Jej dorobek twórczy obejmuje ogółem kilkaset opracowań naukowych, dokumentacji, artykułów popularnonaukowych oraz filmów przyrodniczych, trzy książki ("Opowiadania o ziołach i zwierzętach", "Wilk - zabójcą zwierząt gospodarskich?" oraz najbardziej znaną - "Saga Puszczy Białowieskiej"). Od 2001 była autorką codziennych audycji radiowych w regionalnych oddziałach Polskiego Radia, popularyzujących wiedzę przyrodniczą ("Dlaczego w trawie piszczy").

Zmarła w szpitalu w Białymstoku, po długiej i ciężkiej chorobie.

"Puszcza jest dla mnie ciepłym kątem, zapieckiem u Pana Boga." - prof. Simona Kossak