Europejski Trybunał Sprawiedliwości poinformował, że otrzymał od Rządu RP zapewnienie, że ten nie rozpocznie robót na naturowym odcinku obwodnicy Augustowa do czasu rozstrzygniecia pozwu Komisji Europejskiej przez Trybunał. W konsekwencji takiego zapewnienia ETS oddalil prośbę KE o wydanie w trybie dorażnym nakazu natychmiastowego wstrzymania takich robót przez Polskę.

{moscomment}