Ministerstwo Środowiska wreszcie zaktualizowało dane o obszarach Natura
2000, zamieszczone na swoim portalu. Dzisiejszy komunikat Ministerstwa
głosi: "Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 października 2007 r. w portalu
umieszczono nowe obszary Natura 2000 przekazane do Komisji Europejskiej w
dniu 31 sierpnia 2007 r." Dotyczy to w szczególności 75 obszarów
siedliskowych i 17 dodatkowych obszarów ptasich, które Rada Ministrów
zaakceptowała 17 lipca 2007 r.

Obszary siedliskowe aktualnie prezentowane na stronach www Ministerstwa to
obszary, które zostały przesłane Komisji Europejskiej do dnia 1 września
b.r. (co oznacza że jest to także stan aktualny na dziś dzień). Obszary
ptasie to obszary, które znalazły się w podpisanym lecz czekającym na druk
rozporządzeniu Ministra. Jedne i drugie JUŻ TERAZ PODLEGAJĄ PEŁNEJ OCHRONIE
zarówno zgodnie z prawem polskim, jak i europejskim.

Na ministerialnych stronach www można obejrzeć granice i SDFy obszarów. Na
pierwszy rzut oka granice większości (choć nie wszystkich) są tożsame lub
podobne do granic proponowanych przez NGO na Shadow List, natomiast w SDF
zdarzają się absurdalne błędy sugerujące, że ministerialna baza danych nadal
przypomina kaszankę.

Poniżej aktualna na dzień 2 października lista obszarów siedliskowych i
ptasich Natura 2000.

Natura 2000 - aktualna lista