Jak co roku od kilku lat Zarząd Klubu Przyrodników przyznał ORLE PIÓRA – wyróżnienia za działalność dla przyrody i jej ochrony.

W tym roku Orlimi Piórami wyróżniliśmy:

Panią Bożenę Sikora - Dyrektora Parku Krajobrazowego Dolina Słupi – za udowodnienie tezy, że w parku krajobrazowym można skutecznie chronić przyrodę.

Panią Beatę Sielewicz – Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Lublinie za całokształt działalności, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w doprowadzaniu do dobrych rozwiązań na styku inwestycje - ochrona przyrody

Pana profesora Ludwika Tomiałojcia - Pracownika Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletniego przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Komitetu Ochrony Przyrody PAN - za długoletnią pracę i konsekwencję w działaniach na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji

Orlimi Piórami wyróżniamy osoby, które w sposób ponadprzeciętny zaangażowały się w ochronę przyrody - przyrodników amatorów, naukowców, urzędników państwowych i samorządowych, dziennikarzy. Obok zaangażowania i pro przyrodniczej postawy, staramy się także doceniać konsekwencję oraz skuteczność w działaniu. Laureatami "Orlich Piór" z lat poprzednich są między innymi Adam Wajrak - dziennikarz Gazety Wyborczej, Maciej Trzeciak - aktualny Główny Konserwator Przyrody i Przemysław Czajkowski - wieloletni koordynator Globalnego Funduszu Środowiska ONZ.

Wyróżnienia zostaną wręczone podczas XXVI Zjazdu Klubu Przyrodników, w dniu 23 lutego, w Łagowie Lubuskim.