W dniu 25.02.08 organizacje pozarządowe: CEE Bankwatch Network i Friends of the Earth Europe przedstawiły mapę 50 kontrowersyjnych projektów prowadzonych w krajach  Europy Centralnej i Wschodniej,  finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) o łącznej wartości 22 miliardów euro. Brano pod uwagę aspekt środowiskowy, ekonomiczny oraz społeczny. Część z tych projektów została już sfinansowana przez fundusze unijne. Większość przewidziana jest na lata 2007-2013.
Za najbardziej szkodliwy przyrodniczo oraz o wątpliwym znaczeniu dla społeczeństwa został oceniony pomysł Polski - budowa 9 spalarni odpadów komunalnych (koszt przedsięwzięcia to 1 miliard €). Drugie miejsce przyznano projektowi budowy drogi ekspresowej Via Baltica, także w Polsce! Nie ma co ukrywać jesteśmy super. Trzecie miejsce zajęli Czesi z projektem budowy drogi ekspresowej na Tarsie Brno z Wiedniem.

Poprzednia wersja mapy z 2006 roku liczyła 22 projekty.
Więcej informacji:
http://www.bankwatch.org/billions