W ubiegłym roku prezentowaliśmy fatalne dla drobnych zwierząt efekty
"modernizacji" linii kolejowej w Borach Dolnośląskich. Teraz prezentacja
Marka Sołtysiaka dotycząca pułapek antropogenicznych oraz bezrefleksyjnie
prowadzonych inwestycji drogowych jako zagrożenie dla drobnych zwierząt.
Prezentacja jest drastyczna, a przecież prezentuje tylko drobny ułamek
procenta tego co w majestacie prawa, w świetle produkowanych na tony
raportów i ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, dzieje się na masową
skalę w całym kraju.

PREZENTACJA MARKA SOŁTYSIAKA (plik PDF - ok 3 MB)