W piątek 12 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła 769 nowych obszarów siedliskowych Natura 2000 w Europie o łącznej powierzchni 95,5 tys. km2. Nowe obszary pochodzą głównie z Polski, Rumunii i Bułgarii.

Na liście znalazły się wszystkie obszary siedliskowe, które Polska zgłosiła dotychczas do Komisji Europejskiej (ostania trasza była wysłana we wrześniu 2007 r.).

Tym samym wszystkie polskie SOO dotąd mające status „zgłoszonych do KE” z dniem wczorajszym uzyskały status Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym, a więc – zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody – status pełnoprawnych obszarów Natura 2000. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, wczorajsza decyzja Komisji ma taki właśnie skutek bezpośredni; nie jest do tego potrzebne rozporządzenie polskiego Ministra, które teraz powinno być wydane. Od wczoraj do „oficjalnych” obszarów siedliskowych nie stosuje się więc już do nich przymiotnik „projektowane”, a za to stosuje się w całej rozciągłości art. 6(2), 6(3) i 6(4) dyrektywy siedliskowej. Ewentualne zmniejszenie lub likwidacja takiego obszaru może odtąd nastąpić wyłącznie za zgodą Komisji Europejskiej (wymagałoby zmiany właśnie wydanej decyzji KE) i wyłącznie z powodu udokumentowanych „naturalnych zmian”.

Mamy więc w Polsce oficjalnie 141 OSO i 364 SOO (a nie „projektowanych SOO”).

Kolejna decyzja Komisji rozszerzająca sieć Natura 2000 jest spodziewana pod koniec 2009 r., nie ma jednak szans by ujęto w niej jakiekolwiek nowe obszary z Polski (bo żadne nie zostały zgłoszone w 2008 r.). Zgłoszenie nowej traszy proponowanych obszarów siedliskowych z Polski jest planowane na 2009 rok, co oznacza że mogłyby być zatwierdzone na koniec 2010 r.